Månad: augusti 2014

Meningslös

Det är inget kul med helger då man bara känner sig meningslös och har noll energi. Idag var lite bättre än igår men bara lite. Efter vi hade varit och handlat åt vi frukost och sen såg jag och prinsen på en serie som vi inte begrep något av. Helt värdelös var den. Sen läste jag lite i mina kursböcker och skrev lite sammanfattningar. På något vis har dagen gått snabbt även om den känts så långsam. Prinsen lagade mat och jag diskade nu på kvällen. Jag har även rakat prinsen.

Nu ska jag krypa ner i sängen. I morgon är det kurs på Malmö högskola hela dagen. Måste vara pigg till det.

/Sofi

Ont

Idag har jag bara haft ont. Ont i varenda led i hela kroppen. Inget kul! Dagen började med att jag och prinsen vaknade tidigt så vi gick ner till havet och tog ett dopp. Sen åt vi frulle och därefter så bäddade jag ner mig igen. Det är tredje helgen på rad som jag känner mig kass. Skit skit skit! Det enda positiva idag är att jag har läst en hel bok. ”Den fallande detektiven” heter den och den är skriven av Christoffer Carlsson. En helt ok deckare.

Nu på kvällen har vi gått en liten promenad i regnet för att få lite luft.

Dagens juice bestod av: ananas, päron, selleri, chili, salladslök, gurka och morot. Den vart inget god!

Snart ska jag sova igen!

/Sofi

Kerstin & Enock

Här kommet bild på tavlan ”Kerstin” och skulpturen ”Enock” som jag precis köpt. Konstnären är Kenneth Björne och han var verksam i Landskrona där han hade ett galleri vid namn Galleri Björne.

Kerstin Enock

Urinvånarna

Chris när vi är och ser på utställningen Urinvånarna på Galleri Björne.

/Sofi

Sweden bag

Jag är så lycklig! Jultomten kom tidigt till mig i år och det i form av min underbara kollega Eva. Jag visste att hon hade magiska krafter 🙂 . Titta vad jag fick i present idag:

Sweden bag

Visst är den cool till utseendet och praktisk i formen. Jag har gått och tittat på de här väskorna länge men jag har tyckt att den stora modellen varit lite stor för mig men nu finns en liten i helt perfekt storlek.

Väskorna heter ”Sweden bag” och är tillverkade i Perstorp av Perstorp design. Kolla in deras hemsida här. ”Sweden bag” finns som sagt i två storlekar och i massor av underbara färger. Jag hade velat ha allihopa 🙂 .

Stort tack Eva! Du gjorde min dag!

/Sofi

Seminarieboken kap 3

Tredje kapitlet i Seminarieboken heter ”Uppsatsens olika delar” och där beskrivs varje del i uppsatsen för sig. Författarna menar att uppsatsen består av tre huvuddelar: Inledande del, huvuddel och en avslutande del. Den inledande delen består dels av inledande formalia samt inledningskapitel. Huvuddelen består av metod, teori, empiri och analys. Den avslutande delen består av slutsatser och avslutande formalia. Man får skriva delarna till sin uppsats i vilken ordning man vill men arbetet brukar delas in i följande faser: planeringsfas, genomförandefas och resultatfas. Ju bättre planering man har gjort desto lättare blir det att genomföra projektet.

Nedan listas vad varje dela av uppsaten innebär från titelsida till bilagor:

 • Titelsidan = framsidan. Där ska följande info finnas (det kan dock skilja lite mellan olika skolor och böcker):
  • Titel (huvudrubrik och eventuell underrubrik)
  • Författarens namn, studieinriktning och år
  • Handledarens namn
  • Examinatorns namn
  • Universitetet, Avdelning/Institutionens namn
  • Villen kurs det är
  • Datum och ort
  • Eventuell bild
 • Förord: kort mer personlig beskrivning av varför man valde ämnet och eventuella tack.
 • Sammanfattning: kort presentation av uppsatsens innehåll och resultat så en läsare inte behöver läsa hela texten. Här ska inte finnas någon ny fakta eller källhänvisningar.
 • Abstract: Kort sammanfattning på engelska samt en lista på nyckelord.
 • Innehållsförteckning: Här står uppsatsens samtliga rubriker i rätt ordning med sidhänvisning.
 • Bakgrund: syftet är att sätta in sitt valda ämne i en kontext. Vad behöver man veta om ämnet i stort för att förstå min uppsats.
 • Problematisering: vad/vilket problem finns det kopplat till ämnet som man vill lösa med sin uppsats samt motivera varför det är viktigt att lösa.
 • Syfte eller eventuellt Syfte och mål: Vad syftar uppsatsen till att lösa. Ska skrivas kort, koncist och tydligt.
 • Avgränsningar och ramar: här förklarar man var gränserna får uppsatsens ämne går. Vad tar man inte upp och varför? Vilka ramar har man att hålla dig inom?
 • Bland de inledande kapitlen kan det även behövas avsnitt om uppsatsens målgrupp, en beskrivning av studieobjektet eller en förklaring av uppsatsens upplägg eller läsanvisningar. Det beror på vilket ämne du valt.
 • Metod: här ska du beskriva vilken metod du valt dvs hur du ska arbeta för att nå det resultat du vill och varför du valt den metod som du valt. Man kan använda sig av fler än en metod och då ska samtliga presenteras och motiveras.
 • Teori: här presenteras vilka teorier och data som är viktiga inom området du ska undersöka. Här kan man även definiera centrala begrepp för området. I slutet av kapitlet motiverar du vilka teorier du ska använda dig av.
 • Empiri: Här presenteras den egna undersökningens material. Till exempel information från enkäter, intervjuer, observationer, experiment och undersökningar. Materialet ska vara detaljerat och neutralt presenterat.
 • Analys: Med hjälp av det du har kommit fram till i din undersökning och det som du skrivit i din empiri del analyserar du nu ditt material och svarar på de frågorna som du ställt i de inledande kapitlen.
 • Slutsatser: Här sammanfattar du uppsatsens resultat som du kommit fram till i din analys. Detta ska återkopplas till uppsatsens syfte och problemformulering. Detta avsnitt ska skrivas koncist och ingen ny fakta får presenteras.
 • Förslag på fortsatt forskning: Finns det andra saker som du tycker behöver undersökas kring detta området. Ge förslag på dessa.
 • Källförteckning: Här ska allt material som använts presenteras, alla böcker, hemsidor, artiklar, uppsatser, muntliga källor mm ska finnas med. Formalian är strikt så se till att du gör rätt. Detta är en service till läsaren som kanske vill titta närmare på det material du använt.
 • Bilagor: Bilagor är sådant som är relevant för texten men som inte bör ligga mitt i texten. Man hänvisar till bilagan i texten också får läsaren bläddra bak. Det kan tex var bilder, statistik, längre utdrag från intervjuer mm.
 • Ordlista och definitioner: Behöver du kan du lägga en ordlista och en förklaring på svåra begrepp längst bak.

/Sofi

Trött

Ha ha ha! Som det kan gå. Igår träffades jag och prinsen efter jobbet för att äta en räckmacka och ta ett dopp eftersom det var en så fin kväll.

PRINSEN Bad

Vi var hemma vid 19.30 tiden igen. Klockan 20.00 så sov vi båda två på soffan och fick gå in och lägga oss. Sen sov jag till klockan ringde. Helt galet så trött man kan vara.

Igår var en bra dag på jobbet. Allt rulla på förutom att internetet la ner på eftermiddagen. Idag ska T4-orna ha ledarskapsutblidning. Ska bli spännande att vara med.

Sen är det helg :)!

/Sofi

Seminarieboken kap 2

Seminariebokens andra kapitel heter ”Att tänka på vid starten”. Där tar man upp vad man bör fundera igenom innan man börjar sin undersökning och skrivandet av sin uppsats. Kapitlet tar upp vad man bör tänka på dels om man arbetar ensam eller i grupp och dels kring kontakten med handledaren.

Detta bör du tänka på/fundera igenom vid starten:

 • Vilken ambitionsnivå har du och dina grupp medlemmar?
 • Vilken ambitionsnivå har du/ni vad det gäller:
  • Syftet: är syftet att ni ska beskriva, förklara, förstå, vägleda? De första tyder på en lägre/enklare ambitionsnivå än de senare. Är syftet smalt eller brett?
  • Metoden: satsar ni på bredd, djup eller både och?
  • Teorin: Testar du/använder du en befintlig eller kommer du på en ny?
  • Empirin: hur mycket material kommer du sätta dig in i?
 • Varför och för vem skriver du/ni uppsaten?
 • Vilken tid har du/ni att tillgå?
 • Planera tiden väl. Alla delar av en undersökning/uppsats tar tid att genomföra. Avsätt tid på slutet för oförutsedda händelser. Diskutera tidsplanen med handledaren.
 • Diskutera/fundera igenom vilka förkunskaper och färdigheter du/ni har kring ämnet som kan hjälpa er.
 • Vilka kontakter har ni som kan hjälpa er?
 • Fundera igenom vilken typ av resultat du/ni kan förvänta er.
 • Fundera igenom ur vems synvinkel ni undersöker problemet.
 • Författaren/författarna har alltid ansvar för sitt arbete och sin uppsats.
 • Skriver man i grupp ska ändå alla kunna alla delarna.
 • Handledaren är ett bollplank. Ju mer förbered du kommer till mötena desto bättre blir dem.
 • Det är du som bokar tid med handledaren. Den kommer inte att jaga dig.
 • Handledarens uppgift är att ge dig handledning upp till godkänt gränsen.
 • När du börjar samla material var noga med att skriva upp var källorna finns från början.
 • Skriv ner allt efterhand som du kommer på det.
 • En vanlig arbetsföljd kan se ut så här:
  • Bestäm frågeställning
  • Välj metod
  • Planera arbetet
  • Samla material
  • Rensa i materialet
  • Strukturera materialet
  • Börja skriv
  • Bearbeta texten, stryk det som inte passar in och förtydliga det som är otydligt.
  • Kontrollera den röda tråden i arbetet och se så att resultaten är tydliga.
  • Layouta och snygga till

/Sofi

Stark

Dagens juice blev helt galen. Den bestod av tomat och pepparrot och den smakade som eld. Not nice men den gick ner! Riktigt rälig! Hoppas att magen ska överleva. Idag är det upp igen i ottan efter en skön gårdag. Pluggade på förmiddagen och arbetade med mitt bi-projekt på eftermiddagen med hjälp av mamma och pappa. På kvällen lagade jag fisk som inte blev jättegod till prinsen och sen var jag bara trött.

Nu är det jobbedags :)!

/Sofi

Seminarieboken kap 1

Seminarieboken är en bok skriven av Maria Björklund och Ulf Paulsson och den handlar om att skriva, presentera och opponera. Första kapitlet i boken heter ”Kännetecken på ett akademiskt arbete” och det handlar om vad som krävs för att ett arbete ska klassas som just ett akademiskt arbete. I kapitlet tas följande upp:

 • Ett akademiskt arbete görs av någon som studerar/arbetar på ett universitet/högskola.
 • Syftet med det akademiska arbetet är att det ska skapa ny akademisk kunskap.
 • Arbetet ska bygga på en vetenskaplig grund och skapas genom en vetenskaplig undersökning.
 • Kraven på en akademisk uppsats är att den:
  • Visar att författaren känner till existerande teorier.
  • Att studien utgår ifrån/tar hänsyn till existerande teorier, modeller och data.
  • Att studiens resultat förankras i redan existerande teorier, modeller och data.
 • Ny forskning ska leda fram till nya kunskapsbidarag tex:
  • Ny data som stödjer/förkastar tidigare teorier.
  • Ny/förbättrad metod för att lösa ett problem.
  • Ny/förbättrad analys av ett problem tex genom ny data.
  • Ny teori/modell som förklarar ett fenomen bättre än tidigare.
 • Ett akademiskt arbete ska behandla frågor av allmänt intresse men även ha en teoretisk dimension.
 • Ett akademiskt arbete ska vara kontrollerbart, individoberoende och möjligt att upprepa.
 • Den färdiga uppsatsen måste utgöra en fungerande helhet dvs ha en tydlig röd tråd och vara logisk. Titel, syfte, metod, teori, emperi, analys och resultatet måste hänga ihop.
 • Ändrar du något i någon del av texten måste du följa upp vilka följd konsekvenser det får för arbetet.
 • I uppsatsen ska en noggrann och fullständig redogörelse för arbetet finnas så någon annan kan bedöma dess relevans.
 • Det ska tydligt framgå via källor/noter vad som är andras tankar. Finns ingen källhänvisning räknas det som står som författarens åsikt.
 • De vanligaste källhänvisningssystemen är Harvard och Oxford. Välj det ena eller andra och var konsekvent.
 • I ett akademiskt arbete ska du kunna vandra mellan olika abstraktionsnivåer. Från det generella/allmänna till det konkreta/enskilda.

Hittills har boken inte direkt imponerat. Har du läst flera metod- och teorikurser tidigare eller om du skrivit en akademisk uppsats redan så är boken inget för dig. Författarna till boken säger i förordet att detta ska vara en basbok för nybörjarstudenter men frågan är om den inte är lite för mycket bas.

/Sofi

Ledig

Idag  är det min lediga onsdag. Nice! Jag låg i sängen till lite i nio och det var riktigt skönt! Nu på morgonen har jag juicat och dagens består av ananas, citron, morot, gurka och chili. Orange och god!

Nu ska jag plugga lite innan jag beger mig till mams och paps för att pyssla med mitt bi-projekt.

/Sofi

Happy

Idag har varit en bra dag även om förmiddagen var stressig. Först träffade jag den sista teknikettan som jag ska ha i år och det kändes bra. Sen hade vi avtackning av en tidigare kollega. Därefter lektion igen, träff med de jag ska åka till Kina med nu under hösten, lunch och lektion igen. Efter jobbet kollade jag in min bi-kompis Stinas nya kontor innan jag åkte hem för att laga mat till prinsen. Grönsakssoppa stod på menyn och den blev god. Nu i kväll har vi även varit ute på en liten promenix.

I dag har jag även läst tre kapitel i en av mina kursböcker samt skrivit sammanfattning på ett av dem. Tågresan till och från jobbet får bli pluggtid från och med nu 🙂 .

Nu ska jag sova! Mycket att göra i morgon min första lediga dag!

/Sofi

Eva & Peter

Fram till den 14 september ställer Eva Persson och Peter Gruvander ut i orangeriet på Hovdala slott utanför Hässleholm. Åk dit och låt dig inspireras av deras vackra form- och färgspråk. Jag blev helt tagen när jag var där. Så vackert!

Peter och Eva Peter och Eva Peter och Eva Peter och Eva

Kolla in mer av deras fantastiska konst på deras hemsida.

Info om Hovdala finns här!

/Sofi

Värst

Trött, trött, trött! Även om jag går upp tidigt alla morgnar så känns alltid tisdagen värst. Jag är verkligen ingen morgon människa. Inget kul när klockan ringer. Jag tror att tisdagen är värst för att det känns så långt till helgen. Måndagen flyger man upp för att det är ny vecka men dag två – tisdagen – så har kroppen kommit ifatt och säger – I don´t like early starts eller något liknande 🙂

Dagens juice består av äpple, päron, citron och pollen. Även om jag följer recept och till och med tar mindre än vad man ska så tycker jag att pollenet smakar för mycket. Men men – det är ju nyttigt 🙂

Nu kör vi järnet idag!

/Sofi

Bra dag

Idag har varit en bra dag, en glad dag och nu ska jag snart sova efter att ha myst med prinsen som fått ut topsen ur örat idag 🙂 . Han fick gå till doktorn så nu vet vi alla att man ska vara försiktig med tops! Nothing smaller than your elbow som man säger i Storbritannien 🙂 .

Idag har jag träffat två nya grupper och i morgon är det dags för den sista och sen är alla igång. Känns som att jag kommer få många bra grupper att handleda i år både inom Blixtlåset, UF och de som driver projekt. Kul kul! Alla smågrupper är inte klara ännu och alla är inte klara med idéer men det känns som de flesta är taggade. Teknikettorna ska inte delas in förrän om några veckor så det är goa tider. Det känns i magen att detta kommer att bli ett bra år 🙂 !

Vår bibliotekarie på skolan är världens bästa. Jag skickade henne min litteraturlista inför kursen jag ska läsa och en kvart senare låg en bok i mitt fack, en var reserverad och två fanns att hämta på stadsbiblioteket. Sådan service. Hon är verkligen toppen! Det känns bra att ha alla böckerna klara. Jag tänkte att jag kan skriva en sammanfattning av varje kapitel här på bloggen av det jag läser så kan ju den som vill lära sig lite också. Ska börja läsa den första i morgon!

Jag är glad för att jag trivs så bra på mitt jobb!

Sov gott!

/Sofi

 

Källunda gård

Som sagt var jag på studiebesök hos en ekologisk bonde under uppstartsveckan och det var riktigt intressant. Jag fick lära mig massor om grisuppfödning och hur vi bör odla för att skydda vår natur och oss själva. Riktigt inspirerande. Det är nyttigt för mig som stadsbo att komma ut på landet så jag förstår hur djur ska ha det och hur de ser ut innan de hamnar i mataffären. Detsamma gäller det som växer. Det är läskigt att tänka på hur mycket gift jag förmodligen får i mig via maten.

Källlunda Källlunda Källlunda Källlunda

Läs mer om Källunda gård på deras hemsida eller besök dem under Ekorundan den 6-7 september.

/Sofi

v. 35

Ny vecka, nya tag! Detta blir första veckan med full undervisning (nästan) och jag känner mig alltid lite nervös innan jag har träffat alla nya grupper. Jag har två ettor kvar att starta upp och en entreprenörskapsgrupp men det blir nog bra. Beroende på vilket ämne man har gruppen i så ser uppstarten lite olika ut men en sak är säker och det är att man vill göra ett gott första intryck. Utan det blir fortsättningen jobbigare.

Dagens juice bestå av äpple, gurka och pollen. Friskt och gott men jag tycker nästan att pollenet tog över.

/Sofi

Söndag

Då vart helgen snart slut! Skönt att åtminstone en av dagarna var lugn. Idag har jag som sagt registrerat mig på min utbildning på Högskolan väst. Jag ska även läsa en kurs på högskolan i Malmö under hösten. Kul! I övrigt idag har jag pockat och fixat lite. Tvättat fyra maskiner tvätt och bäddat rent. Lagat kyckling till middag i morgon. Lagt fram kläder. Sorterat, betalat räkningar – ja typ allt som krävs för att man ska landa efter jobbstarten 🙂 .

Några punkter är kvar på ”Att göra listan” men det löser sig. Jag har även pysslat om prinsen idag – han blev fotbadad och masserad 🙂 .

Nu ska jag sova!

/Sofi