Day: augusti 28, 2014

Seminarieboken kap 2

Seminariebokens andra kapitel heter ”Att tänka på vid starten”. Där tar man upp vad man bör fundera igenom innan man börjar sin undersökning och skrivandet av sin uppsats. Kapitlet tar upp vad man bör tänka på dels om man arbetar ensam eller i grupp och dels kring kontakten med handledaren.

Detta bör du tänka på/fundera igenom vid starten:

 • Vilken ambitionsnivå har du och dina grupp medlemmar?
 • Vilken ambitionsnivå har du/ni vad det gäller:
  • Syftet: är syftet att ni ska beskriva, förklara, förstå, vägleda? De första tyder på en lägre/enklare ambitionsnivå än de senare. Är syftet smalt eller brett?
  • Metoden: satsar ni på bredd, djup eller både och?
  • Teorin: Testar du/använder du en befintlig eller kommer du på en ny?
  • Empirin: hur mycket material kommer du sätta dig in i?
 • Varför och för vem skriver du/ni uppsaten?
 • Vilken tid har du/ni att tillgå?
 • Planera tiden väl. Alla delar av en undersökning/uppsats tar tid att genomföra. Avsätt tid på slutet för oförutsedda händelser. Diskutera tidsplanen med handledaren.
 • Diskutera/fundera igenom vilka förkunskaper och färdigheter du/ni har kring ämnet som kan hjälpa er.
 • Vilka kontakter har ni som kan hjälpa er?
 • Fundera igenom vilken typ av resultat du/ni kan förvänta er.
 • Fundera igenom ur vems synvinkel ni undersöker problemet.
 • Författaren/författarna har alltid ansvar för sitt arbete och sin uppsats.
 • Skriver man i grupp ska ändå alla kunna alla delarna.
 • Handledaren är ett bollplank. Ju mer förbered du kommer till mötena desto bättre blir dem.
 • Det är du som bokar tid med handledaren. Den kommer inte att jaga dig.
 • Handledarens uppgift är att ge dig handledning upp till godkänt gränsen.
 • När du börjar samla material var noga med att skriva upp var källorna finns från början.
 • Skriv ner allt efterhand som du kommer på det.
 • En vanlig arbetsföljd kan se ut så här:
  • Bestäm frågeställning
  • Välj metod
  • Planera arbetet
  • Samla material
  • Rensa i materialet
  • Strukturera materialet
  • Börja skriv
  • Bearbeta texten, stryk det som inte passar in och förtydliga det som är otydligt.
  • Kontrollera den röda tråden i arbetet och se så att resultaten är tydliga.
  • Layouta och snygga till

/Sofi

Stark

Dagens juice blev helt galen. Den bestod av tomat och pepparrot och den smakade som eld. Not nice men den gick ner! Riktigt rälig! Hoppas att magen ska överleva. Idag är det upp igen i ottan efter en skön gårdag. Pluggade på förmiddagen och arbetade med mitt bi-projekt på eftermiddagen med hjälp av mamma och pappa. På kvällen lagade jag fisk som inte blev jättegod till prinsen och sen var jag bara trött.

Nu är det jobbedags :)!

/Sofi