Månad: augusti 2014

Trött

Ha ha ha! Som det kan gå. Igår träffades jag och prinsen efter jobbet för att äta en räckmacka och ta ett dopp eftersom det var en så fin kväll.

PRINSEN Bad

Vi var hemma vid 19.30 tiden igen. Klockan 20.00 så sov vi båda två på soffan och fick gå in och lägga oss. Sen sov jag till klockan ringde. Helt galet så trött man kan vara.

Igår var en bra dag på jobbet. Allt rulla på förutom att internetet la ner på eftermiddagen. Idag ska T4-orna ha ledarskapsutblidning. Ska bli spännande att vara med.

Sen är det helg :)!

/Sofi

Annonser

Seminarieboken kap 2

Seminariebokens andra kapitel heter ”Att tänka på vid starten”. Där tar man upp vad man bör fundera igenom innan man börjar sin undersökning och skrivandet av sin uppsats. Kapitlet tar upp vad man bör tänka på dels om man arbetar ensam eller i grupp och dels kring kontakten med handledaren.

Detta bör du tänka på/fundera igenom vid starten:

 • Vilken ambitionsnivå har du och dina grupp medlemmar?
 • Vilken ambitionsnivå har du/ni vad det gäller:
  • Syftet: är syftet att ni ska beskriva, förklara, förstå, vägleda? De första tyder på en lägre/enklare ambitionsnivå än de senare. Är syftet smalt eller brett?
  • Metoden: satsar ni på bredd, djup eller både och?
  • Teorin: Testar du/använder du en befintlig eller kommer du på en ny?
  • Empirin: hur mycket material kommer du sätta dig in i?
 • Varför och för vem skriver du/ni uppsaten?
 • Vilken tid har du/ni att tillgå?
 • Planera tiden väl. Alla delar av en undersökning/uppsats tar tid att genomföra. Avsätt tid på slutet för oförutsedda händelser. Diskutera tidsplanen med handledaren.
 • Diskutera/fundera igenom vilka förkunskaper och färdigheter du/ni har kring ämnet som kan hjälpa er.
 • Vilka kontakter har ni som kan hjälpa er?
 • Fundera igenom vilken typ av resultat du/ni kan förvänta er.
 • Fundera igenom ur vems synvinkel ni undersöker problemet.
 • Författaren/författarna har alltid ansvar för sitt arbete och sin uppsats.
 • Skriver man i grupp ska ändå alla kunna alla delarna.
 • Handledaren är ett bollplank. Ju mer förbered du kommer till mötena desto bättre blir dem.
 • Det är du som bokar tid med handledaren. Den kommer inte att jaga dig.
 • Handledarens uppgift är att ge dig handledning upp till godkänt gränsen.
 • När du börjar samla material var noga med att skriva upp var källorna finns från början.
 • Skriv ner allt efterhand som du kommer på det.
 • En vanlig arbetsföljd kan se ut så här:
  • Bestäm frågeställning
  • Välj metod
  • Planera arbetet
  • Samla material
  • Rensa i materialet
  • Strukturera materialet
  • Börja skriv
  • Bearbeta texten, stryk det som inte passar in och förtydliga det som är otydligt.
  • Kontrollera den röda tråden i arbetet och se så att resultaten är tydliga.
  • Layouta och snygga till

/Sofi

Stark

Dagens juice blev helt galen. Den bestod av tomat och pepparrot och den smakade som eld. Not nice men den gick ner! Riktigt rälig! Hoppas att magen ska överleva. Idag är det upp igen i ottan efter en skön gårdag. Pluggade på förmiddagen och arbetade med mitt bi-projekt på eftermiddagen med hjälp av mamma och pappa. På kvällen lagade jag fisk som inte blev jättegod till prinsen och sen var jag bara trött.

Nu är det jobbedags :)!

/Sofi

Seminarieboken kap 1

Seminarieboken är en bok skriven av Maria Björklund och Ulf Paulsson och den handlar om att skriva, presentera och opponera. Första kapitlet i boken heter ”Kännetecken på ett akademiskt arbete” och det handlar om vad som krävs för att ett arbete ska klassas som just ett akademiskt arbete. I kapitlet tas följande upp:

 • Ett akademiskt arbete görs av någon som studerar/arbetar på ett universitet/högskola.
 • Syftet med det akademiska arbetet är att det ska skapa ny akademisk kunskap.
 • Arbetet ska bygga på en vetenskaplig grund och skapas genom en vetenskaplig undersökning.
 • Kraven på en akademisk uppsats är att den:
  • Visar att författaren känner till existerande teorier.
  • Att studien utgår ifrån/tar hänsyn till existerande teorier, modeller och data.
  • Att studiens resultat förankras i redan existerande teorier, modeller och data.
 • Ny forskning ska leda fram till nya kunskapsbidarag tex:
  • Ny data som stödjer/förkastar tidigare teorier.
  • Ny/förbättrad metod för att lösa ett problem.
  • Ny/förbättrad analys av ett problem tex genom ny data.
  • Ny teori/modell som förklarar ett fenomen bättre än tidigare.
 • Ett akademiskt arbete ska behandla frågor av allmänt intresse men även ha en teoretisk dimension.
 • Ett akademiskt arbete ska vara kontrollerbart, individoberoende och möjligt att upprepa.
 • Den färdiga uppsatsen måste utgöra en fungerande helhet dvs ha en tydlig röd tråd och vara logisk. Titel, syfte, metod, teori, emperi, analys och resultatet måste hänga ihop.
 • Ändrar du något i någon del av texten måste du följa upp vilka följd konsekvenser det får för arbetet.
 • I uppsatsen ska en noggrann och fullständig redogörelse för arbetet finnas så någon annan kan bedöma dess relevans.
 • Det ska tydligt framgå via källor/noter vad som är andras tankar. Finns ingen källhänvisning räknas det som står som författarens åsikt.
 • De vanligaste källhänvisningssystemen är Harvard och Oxford. Välj det ena eller andra och var konsekvent.
 • I ett akademiskt arbete ska du kunna vandra mellan olika abstraktionsnivåer. Från det generella/allmänna till det konkreta/enskilda.

Hittills har boken inte direkt imponerat. Har du läst flera metod- och teorikurser tidigare eller om du skrivit en akademisk uppsats redan så är boken inget för dig. Författarna till boken säger i förordet att detta ska vara en basbok för nybörjarstudenter men frågan är om den inte är lite för mycket bas.

/Sofi

Ledig

Idag  är det min lediga onsdag. Nice! Jag låg i sängen till lite i nio och det var riktigt skönt! Nu på morgonen har jag juicat och dagens består av ananas, citron, morot, gurka och chili. Orange och god!

Nu ska jag plugga lite innan jag beger mig till mams och paps för att pyssla med mitt bi-projekt.

/Sofi

Happy

Idag har varit en bra dag även om förmiddagen var stressig. Först träffade jag den sista teknikettan som jag ska ha i år och det kändes bra. Sen hade vi avtackning av en tidigare kollega. Därefter lektion igen, träff med de jag ska åka till Kina med nu under hösten, lunch och lektion igen. Efter jobbet kollade jag in min bi-kompis Stinas nya kontor innan jag åkte hem för att laga mat till prinsen. Grönsakssoppa stod på menyn och den blev god. Nu i kväll har vi även varit ute på en liten promenix.

I dag har jag även läst tre kapitel i en av mina kursböcker samt skrivit sammanfattning på ett av dem. Tågresan till och från jobbet får bli pluggtid från och med nu 🙂 .

Nu ska jag sova! Mycket att göra i morgon min första lediga dag!

/Sofi