Day: september 2, 2014

Entreprenöriellt lärande dag 2

Dagen på Malmö högskola har känts bra. Först lyssnade vi på en radioteater vid namn ”Pojken som inte slutade gräva”. Har du inte hört den så ta dig en lyssning. Den är tänkvärd kring hur vi ser på individer, kollektivet, gemenskap, vårt samhälle mm.

Efter radioteatern fick vi tid på oss att göra klart vår gruppuppgift om ”Kreativa lärmiljöer” som vi sedan redovisade efter lunch. Vill du kolla in vårt redovisningsmaterial så ligger det på www.biz4you.se. Först kommer vår startsida och sen får du klicka vidare på länkarna till höger för att se våra små filmer och bilder. Kanske inte det vackraste materialet i världen men vi gjorde vårt bästa.

Efter varje grupps presentation gav vi feedback enligt ”Receptions modellen” som består av tre steg:

  1. Beskriv vad vi såg/hörde så objektivt som möjligt.
  2. Tolka det vi såg/hörde.
  3. Kommentera och diskutera det vi gjort.

Det var lärorikt och intressant. Som avslutning utvärderade vi vår grupps arbete och vår grupprocess.

Under dagen har vi även pratat om att bygga kunskapskedjor dvs att man bygger på varandras kunskaper successivt. Vi har även pratat en del om ”omsorgsetik” dvs – förenklat uttryckt – hur vi tar hand om varandra, vilket är något jag gärna hade läst mer om.

Vi fick även tips om den här filmen som tar upp att skolan idag dödar motivation och kreativitet:

Vad tycker du?

/Sofi

Seminarieboken kap 5

Seminariebokens femte kapitel heter ”Krav på uppsatsens utformning” och det tar upp frågor kring uppsatsens layout och språk. Både layouten och språket är viktigt för uppsatsens slutresultat. Är inte en uppsats snyggt layoutad och med ett korrekt språk så tappar man mycket av helhetsintrycket. Det är också viktigt att språket flyter och att man inte använder sig av ord som upplevs som för svåra och för tunga för texten. Använd genomgående samma typsnitt i texten. Dock kan man ha ett eget typsnitt för rubriker. Huvudrubriker bör även vara större än den löpande texten. Det är även viktigt att rubrikerna speglar textens innehåll. Det är ok att ha punktlister/nummerlister i texten men använd dem sparsamt. Fundera igenom var/hur du sätter in figurer, tabeller och bilder. Dessa ska bidra med något samt förklaras i texten. De bör även har en undertext. Det är även viktigt att man är konsekvent med det notsystem som man väljer att använda och att det används korrekt. Förkortningar är ok att använda och då ska man använda samma genomgående i texten. Citat är också ok att använda och det är viktigt att man citerar korrekt. Att tänka på språklig korrekthet och vanliga skrivregler är A och O.

/Sofi

Jordgubb

Dagens juice bestod av jordgubbar, apelsin och citronmeliss. Very nice!

Efter en sömnlös natt med feber och rinnande näsa ska nu jag och prinsen bege oss till Malmö för dag två av vår utbildning. Totalt är den fem dagar utspridda under denna terminen.

När ska jag bli frisk? Det är tradigt att vara hängig!

/Sofi