Day: september 10, 2014

Pizza

Denna långa dag avslutades med en pizza som jag och prinsen delade på. Pizzan var god men jag hade ingen vidare aptit. Det är inte ofta det händer.

Efter att ha pluggat fram till klockan tolv åkte jag till mams och paps. Paps var inte på toppenhumör men det var trevligt ändå. Jag och mamma pysslade lite. Såklart blev det fika också.

Nu är jag trött och ska sova. Tidig start i morgon!

/Sofi

Vetenskapsteori för nybörjare

Boken ”Vetenskapsteori för nybörjare” är skriven av Torsten Thurén och det är den andra boken jag har gett mig i kast med under min första delkurs som nybliven student. Till att börja med måste jag säga att jag verkligen gillar den här boken och att jag tycker att den är mycket läsvärd. Dock vet jag inte om jag hade tyckt likadant om detta verkligen var den första boken jag läste om just vetenskapsteori. Ska jag vara ärlig så tycker jag, liksom många andra, att vetenskapsteori är ganska svårt och när något är svårt vill jag gärna att det bara ska vara förklarat rakt upp och ner. Varje svårt begrepp vill jag ha beskrivit för sig med en förklaring vad det innebär. Så är inte denna boken uppbyggd. Utan varje kapitel är en diskussion kring olika problem man ställs inför när man arbetar vetenskapligt. Varje diskussion är väldigt intressant men hade inte jag läst vetenskapsteori tidigare så tror jag att jag hade haft lite svårt för att ta till mig bokens ”hårda fakta” som är väl inbäddad i alla spännande resonemang. Hur som helst – jag gillar den här boken och här kommer en kort presentation av de vetenskapliga diskussionerna som boken tar upp:

 • Hur länge är dagens vetenskap sann? Vetenskapen utvecklas alltid och vetenskapsmanens mål är att söka sanningen. Idag vet vi att mycket av det som var sanningar inom vetenskapen förr är helt förkastade tex rasbiologi. Vad av det vi tror är sant idag kommer att förkastas av framtiden?
 • Vikten av att definiera! När man arbetar vetenskapligt är det viktigt att man tydligt definierar vad man menar och vad man lägger för betydelse i olika begrepp så att vi inte ska diskutera förbi varandra. Tex hur definierar begreppet arbetslöshet – vilka grupper räknas in? Vad innebär hälsa?
 • De två vetenskapliga huvudinriktningarna:
  • Positivismen: ursprung i naturvetenskapen, söker efter ”säker fakta/kunskap”, sträng faktakontroll och logik
  • Hermeneutik: ursprung hos de humanistiska ämnena, tolkingslära, vill förstå
 • När man arbetar vetenskapligt är det viktigt att skilja mellan fakta och värdeomdömen dvs vad vet jag och vad tycker jag.
 • När man undersöker något är det viktigt att ta hänsyn till ens egna/andras förförståelse. Vår förförståelse påverkar hur vi ser på verkligheten och hur vi tolkar det vi ser.
 • Finns det någon lagbundenhet i ett samhälle/i människans beteende eller styrs allt av slumpen?
 • Rationellt: Vad är rationellt handlande? Boken definierar rationalitet så här ”Att vara rationell är att utifrån de kunskaper man har välja de medel som säkrast leder till det mål man vill uppnå” (s. 83) Det innebär att jag utifrån det jag vet tycker att något är rationellt medan någon annan kan tycka annorlunda.
 • Tolkningar: två människor kan titta på samma material och komma fram till två olika tolkningar av det som skett. Vem har rätt och vem har fel?
 • Vad krävs för att kunna ta ställning? För att kunna ta ställning till ett problem tex dödshjälp ger boken oss följande modell att använda.
  • Definiera – vad menar man med tex olika begrepp?
  • Värdera – vilka principer är viktiga utifrån ämnet?
  • Argument – vilka argument finns kopplat till ämnet och hur ställer jag mig till dem?
  • Sakfrågor – vilka sakfrågor måste jag ta ställning till för att komma fram till mitt svar?
 • Verifiera – ta reda på om något är sant
 • Falsifiera – ta reda på om något är falskt, vissa menar att det är lättare att ta reda på vad som är falskt än vad som är sant.
 • Paradigm & paradigmskifte: det finns många definitioner av vad ett paradigm är men övergripligt kan man säga att det är den rådande världsbilden dvs det vi tror på mest just nu. Tex förr trodde man att jorden var platt, när man insåg att jorden var rund skedde ett paradigmskifte.
 • Konstruktionalism: man måste tänka på att många begrepp vi använder är sociala konstruktioner dvs att de inte finns i verkligheten utan bara i våra tankar/språk tex invandrare, nationalitet, i-länder mfl. Detta gör att deras innehåll/betydelse kan ändras över tid.
 • Är det kunskapen som styr makten eller är det makten som styr kunskapen? Fundera på det du 🙂 !
 • Hur mycket påverkar den ekonomiska situationen kunskapen?
 • Hur mycket påverkar religion, skolan, media mfl våra tankar?

Jag önskar att det var jag som hade skrivit denna boken – jag vill vara lika smart och välformulerad som Torsten Thurén 🙂 !

/Sofi

Olyckligt

Tanken var god men det blev visst inte så bra. Man får ju hoppas på att det inte var medvetet gjort utan bara en olycka i arbetet att sätta skurven mitt i pannan på partiledaren.

LöfvenSjälv kan jag inte låta bli att tycka att det är hysteriskt kul – man kan dra många vitsar utifrån den här bilden.

Men ett sådant misstag ska ju bara inte kunna ske!

/Sofi