Day: september 26, 2014

Proppen är löst

Idag har inte tågen varit på min sida. Förseningar både på vägen till och från jobb. Men men!

Först var det övning i att sätta mål med T4orna och sen bar det av till IKEA i Älmhult med Peter för att handla till UF-arna inför gymnasiemässan. Tanken är att det ska bli mer enhetligt när de ställer ut i skolans namn så även de är en del i skolans marknadsföring. Det var kul att vara på tur under eftermiddagen och många viktiga frågor avhandlades. Skolutveckling kan vara rätt kul 🙂 !

Väl hemma mötes jag av den glada nyheten att proppen är löst. Äntligen kan vi använda köket som vanligt igen!

Nu ikväll har vi ätit pizza och tvättat. I morgon ska jag vara med mitt bi-projekt på House of ME i Lund.

/Sofi

Skapa & våga – Om entreprenörskap i skolan

”Skapa & våga – Om entreprenörskap i skolan”, är en bok från Skolverket inom serien Forskning för skolan. Jag har läst boken som ett led i min kurs i Entreprenöriellt lärande. Boken ger en bra översikt över vilken forskning som har gjorts kopplat till ämnet både i Sverige, Norden och i andra länder. Boken fungerar således mycket bra som ögonöppnare för den som är ny i ämnet och vill läsa mer. Det finns gott om litteraturtips och tips på konkreta projekt i den. Boken går att beställa via Skolverket.

Boken konstaterar att ämnet är spretigt och att även att begreppet entreprenörskap har flera olika betydelser beroende på vem man pratar med. Boken menar också att ordet entreprenörskap är ett ord som både väcker positiva och negativa känslor. På många ställen utgörs undervisningen i entreprenörskap av ett ”paraply” där en massa olika aktiviteter samlas under medan på andra ställen fokuserar man mer på de rent företagsekonomiska aspekterna och på att starta eget. Arbetet skiljer sig även såklart mycket åt beroende på vilken årskurs det handlar om.

Man diskuterar också skillnaderna mellan företagande och företagsamhet. Med företagande syftar man på att lära sig att driva ett företag medan företagsamhet snarast syftar till ett mer aktivt förhållningssätt – att man är företagsam och gör olika saker. Företagsamhet behöver inte kopplas till företagande utan kan även handla om andra områden. Många sätter också likhetstecken mellan företagsamhet och entreprenörskap. Då menar man inte att driva företag utan man syftar snarare till de egenskaper som man behöver för att vara en entreprenör eller en företagsam person så som drivkraft, kreativitet, ledarskap, vilja, envishet mm

Att kunskap om entreprenörskap (vad man nu än lägger i begreppet) är viktigt för framtiden både för samhället och individen verkar alla vara ense om. För samhället gäller det att få människor med drivkraft som startar företag, projekt eller organisationer som utvecklar samhället och skapar jobb och för individen handlar det om att få verktyg för att klara sig på en allt mer föränderlig arbetsmarknad eller kunskaper om att starta eget.

En fråga väcktes speciellt hos mig när jag läste boken förutom problematiken kring vad ämnet faktiskt ska innebära. Som inom så mycket annat i skolan vill vi även kopplat till entreprenörskapet ha en rödtråd mellan årskullarna. Hur skapar vi det – En rödtråd från starten till slutet av gymnasiet inom ämnet entreprenörskap? Vad är viktigt att få med och vad vill vi uppnå med undervisningen?

/Sofi

Left behind children

I Kina ska mina elever och jag besöka en organisation som heter Left behind Children. De arbetar med barn vars föräldrar har lämnat dem för att föräldrarna måste åka iväg för att klara försörjningen. Ofta kommer föräldrarna inte tillbaks eller så dröjer det väldigt länge mellan träffarna. Detta gör att den kinesiska landsbygden i huvudsak befolkas av de unga och de gamla. Många barn mår väldigt dåligt av att ha blivit lämnade. Det är ett stort trauma. Kolla in organisationens informationsfilm:

/Sofi