Day: september 28, 2014

Föreläsning om organisationen och individen

I dagens moderna organisationer består upp till 70-80 procent av arbetet av intellektuellt arbete. Medarbetarnas kompetens påverkar hur väl organisationen fungerar, utveckling av medarbetarnas kompetens därför nödvändig

Individen är organisationens viktigaste resurs!

Individ och arbete:

 • Moderna arbetslivet påverkas av att individen/medarbetaren har individuella mål och behov vilka ställer krav på arbetsgivaren
 • Hur motiverar man medarbetarna till prestationer som får organisationen att nå sina mål?
 • Personliga egenskaper hos individen och externa förhållanden påverkar individens insatser och prestationer i arbetet -> motivation
 • Motivation= inre psykologisk process som skapar en drivkraft, får oss att handla

Humankapitalet är allt viktigare för organisationer man måste dra till sig det bästa ”kompetensguldet”.

Viktigt för konkurrensen är hur attraktiv organisationen är:

 • Image
 • Anseende

Organisatoriska utmaningar:

 1. Rekrytera ”rätt” personer – rekryteringspolicy
 2. Motivera organisationens medlemmar till hög prestation samt positiv och socialt beteende
 3. Få uppskattade medarbetare att stanna i organisationen

Enligt studier av unga arbetssökande är de viktigaste kriterier för individen/medarbetaren:

 1. Omväxlande och intressant jobb
 2. Bra arbetsmiljö
 3. Goda utvecklingsmöjligheter
 4. God lön

Förutsättningar för att motivera medarbetare – empirisk forskning visar på teorier om behov: organisationer måste utformas så att man tillgodoser mänskliga behov som motiverar den enskilda individen till att handla

Maslows 1954:

 • Självförverkligande: utmanade uppgifter, möjlighet att vara kreativ och förbättra, personlig utveckling, befordran, glädjen av att prestera.
 • Erkännanden: Respons på arbetet, titel/position, status och prestige
 • Sociala behov: Arbetsgrupper, medarbetarorienterad ledning, samhörighet
 • Trygghetsbehov: Arbetsvillkor, fast anställning, trygg arbetsplats
 • Fysiologiska behov: Lön – Materiella behov, balans mellan arbete och fritid

Enligt behovsteorierna motiveras personer att handla när de ser möjlighet att tillfredsställa sina behov:

 • inre belöning: individen ger belöning till sig själv
 • yttre belöning: något individen får utifrån ex. från organisation

Förväntansteori: VALENS X FÖRVÄNTAN = MOTIVATION

Arbetsresultat i förhållande till egna förväntningar (Vroom, 1964)

Jämviktsteori – individen investerar sin tid, utbildning, energi mm och arbetar motsvarande mycket (Adams 1965)

Instrument för att motivera medarbetare – Hertzbergs motivations och hygienteori

Centralt för motivationen hur individen upplever sina arbetsuppgifter

Herzbergs Tvåfaktorsteori 1966

 • Motivationsfaktorer – ”Används jag väl?”
 • Hygienfaktorer (Kan ge upphov till missnöje men kan inte motivera) – ”Behandlas jag väl?”

Motivationsfaktorer:

 1. Arbetsuppgifternas karaktär
 2. Ansvar för eget arbete och kontroll över egna arbetssituationen
 3. Prestationer och tillfredsställelse
 4. Erkännande från andra
 5. Avancemang
 6. Utveckling

Trivsel ; om faktorerna finns men inte vantrivsel om de saknas

Hygienfaktorer:

 1. Företagets personalpolitik och administrativa system
 2. Ledarnas kompetens och ledarstil
 3. Mellanmänskliga relationer mellan under och överordnad
 4. Arbetsvillkor kring arbetsuppgifter
 5. Lön
 6. Status
 7. Arbetstrygghet
 8. Förhållanden i arbetslivet som påverkar fritiden och privatlivet

Vantrivsel om faktorerna saknas men inte trivsel om de finns

Belöning och motivation:

Incitamentsystem = motivera anställda till att utföra sina tilldelade roller och lösa uppgifter på ett sätt som organisationen är tillfreds med

 • VEM belönas? Individ, grupp, system
 • Vilken slags belöning?
 • VAD belönas?
 • Problem?

Hackman& Oldham, 1980 Arbetsutformning och motivation – Tre psykologisk tillstånd som är viktiga för att främja motivation:

 • Känslan av att ha meningsfulla arbetsuppgifter
 • Känslan av att ha personligt ansvar
 • Kunskap om resultaten av det man gör

Arbetsutformning och motivation fortsatt:Grundläggande egenskaper hos arbetsuppgifter som tycks främja ett gynnsamt psykologisk tillstånd

 • Variation
 • Meningsfullhet
 • Viktighet/betydelse
 • Autonomi – att man kan göra uppgiften på sitt sätt (känna ansvar)
 • Feedback

-Socioteknisk systemteori: 6 punkter

-Teamarbete: ge teamet makt

-Målstyrning

Motivera till att stanna kvar -Hur får man behålla de bästa medarbetarna? – kontrakt, bindningstid, psykologiskakontrakt

Motivera till att prestera extra -Hur få medarbetare att prestera extra för organisationen?

/Sofi

1000 bitar & Nick Cave

Igår var jag och prinsen på tur på kvällen. Först var vi på Ariman där vi drack lite vin också åt prinsen en pulledpork-macka. Sen gick vi till Kino där vi först såg ”1000 bitar” en film om Björn Afzelius och därefter filmen ”20000 days on earth” med Nick Cave. Båda filmerna var bra men filmen om Afzelius var magisk. Jag grät floder. Ett sånt magnifikt porträtt av en enastående sångare. Har du inte sett ”1000 bitar” så gör det omedelbart bums. Jag var helt tagen efteråt. Så vackert!

Ariman Nick Cave

Idag har jag mest pluggat och skrivit rent anteckningar från föreläsningar och böcker. Snart är det tenta ju 😉 ! Jag är lite stressad över det. Vi har även varit på lunch hos prinsens mamma. Det bjöds på underbara pannkakor och sallad.

/Sofi

Lusten att förstå

”Lusten att förstå” med undertiteln ”Om lärande på människans villkor” är en bok skriven av Peter Gädenfors som är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Boken är en av de böckerna som jag ska läsa inom min kurs i entreprenöriellt lärande.

Boken handlar om hur vi ska lära oss att förstå den kunskap som presenteras för oss d v s vi ska inte bara lära oss på ytan utan på djupet om man förenklar resonomanget. För att uppnå förståelse krävs det även att vi är motiverade så förståelse och motivation är två av huvudbegreppen i boken.

Boken är mycket kritisk till dagens skola och till att de metoder som används inom skolan idag inte är förankrade i forskning kring hur vi lär oss som bäst. Bokens författare menar att mycket av det som idag ryms inom ämnet pedagogik inte vilar på någon vetenskaplig grund eller är anpassat efter det som vi vet kring hur hjärnan fungera.

Boken lotsar läsaren igenom skillnaderna mellan informellt och formellt lärande, vad syftet med lärande är, hur hjärnan och minnet fungerar, motivation att lära, olika sätt att lära, lekens roll för lärande, hur man kan använda sig av IT med mera. Boken sammanfattas slutligen av en mängd konkreta tips som man kan ta med sig för att utveckla sin egen undervisning.

I början av boken tar författaren upp några intressanta frågor kopplade till skolan. Huvudfrågan är:

”Hur skulle vi göra om vi på nytt fick utforma ett utbildningssystem från början?”

Vad skulle vi ha kvar och vad skulle vi ändra? Det är väldigt tänkvärt. Författaren tar också upp att det grundläggande målet med utbildning bör vara att eleven ska förstå och se sammanhang i det den lär sig. För att kunna lära sig måste även eleven vara aktiv annars faller det. Lärarens uppgift är att avgöra vilka de viktigaste rotkunskaperna inom ett ämne är för att sedan förmedla dem vidare så eleven kan få förståelse inom området. Författaren menar enkelt uttryckt att information (fakta) ger en yta, kunskap ger djup och förståelse ger överblick inom ett område. Vill en lärare ge sina elever förståelse så måste läraren själv kunna sitt ämne väl, veta i vilken ordning materialet måste presenteras samt ha goda insikter i det som kan vara svårt och ge eleverna strategier för att ändå klara det.

Bokens sammanfattande tips för att öka motivationen och därmed också förståelsen är:

 • Utgå ifrån elevens intressen och känslor i undervisningen.
 • Börja med att arbete med ett problem innan teorin presenteras.
 • Skapa lärsituationer där eleverna känner att de har kontroll över sitt lärande.
 • Låt eleverna utföra olika uppdrag.
 • Låt eleverna använda kroppen och flera sinnen när de arbetar.
 • Utvärdera fortlöpande.
 • Använd berättelser för att presentera mer abstrakta saker.
 • Visualisera mera – tex centrala mönster.
 • Förankra sådant som är mer abstrakt i elevens egna erfarenheter.

Jag är lite kluven till boken. Den är mycket välskriven och jag har lärt mig oerhört mycket av att läsa den och den är även mycket tänkvärd men det är nog det som är problemet. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad jag hänger upp mig på men man brukar ju säga att om något upplevs som för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant och lite så är det nog med den här boken. Författaren känns väldigt bestämd i det han skriver och jag kan hålla med om mycket av det som är problemen i det han tar upp men jag är inte helt säker på om jag håller med om alla lösningarna.

Men men – en bok som utmanar en tankemässigt är ju alltid bra!

”Att vara bildad är att ha förstått.” om man ska citera boken 🙂

/Sofi

Veggivore

Detta måste du kolla in. När vi var på Talldungen fick vi ett annat par till bordet och de var riktigt inspirerande. Kvinnan arbetade med mat och skrev kokböcker och mannen var grundaren av Sweden models och flera andra företag. Hur spännande som helst.

Cecilia är Sveriges främsta ambassadör för Veggivore rörelsen som går ut på att man äter mer grönt och mindre kött. Man är alltså inte vegetarian men man använder köttet mer som ett komplement än som huvuddel av måltiden. När man väljer sitt kött gör man också det med omsorg.

Kolla in hennes hemsida här och läs mer om Veggivore.

Behöver du julklappstips så är hennes kokböcker riktigt bra. Hon fotar sina bilder själv till böckerna och de är riktigt nice!

/Sofi