Föreläsning om organisationen och individen

I dagens moderna organisationer består upp till 70-80 procent av arbetet av intellektuellt arbete. Medarbetarnas kompetens påverkar hur väl organisationen fungerar, utveckling av medarbetarnas kompetens därför nödvändig

Individen är organisationens viktigaste resurs!

Individ och arbete:

 • Moderna arbetslivet påverkas av att individen/medarbetaren har individuella mål och behov vilka ställer krav på arbetsgivaren
 • Hur motiverar man medarbetarna till prestationer som får organisationen att nå sina mål?
 • Personliga egenskaper hos individen och externa förhållanden påverkar individens insatser och prestationer i arbetet -> motivation
 • Motivation= inre psykologisk process som skapar en drivkraft, får oss att handla

Humankapitalet är allt viktigare för organisationer man måste dra till sig det bästa ”kompetensguldet”.

Viktigt för konkurrensen är hur attraktiv organisationen är:

 • Image
 • Anseende

Organisatoriska utmaningar:

 1. Rekrytera ”rätt” personer – rekryteringspolicy
 2. Motivera organisationens medlemmar till hög prestation samt positiv och socialt beteende
 3. Få uppskattade medarbetare att stanna i organisationen

Enligt studier av unga arbetssökande är de viktigaste kriterier för individen/medarbetaren:

 1. Omväxlande och intressant jobb
 2. Bra arbetsmiljö
 3. Goda utvecklingsmöjligheter
 4. God lön

Förutsättningar för att motivera medarbetare – empirisk forskning visar på teorier om behov: organisationer måste utformas så att man tillgodoser mänskliga behov som motiverar den enskilda individen till att handla

Maslows 1954:

 • Självförverkligande: utmanade uppgifter, möjlighet att vara kreativ och förbättra, personlig utveckling, befordran, glädjen av att prestera.
 • Erkännanden: Respons på arbetet, titel/position, status och prestige
 • Sociala behov: Arbetsgrupper, medarbetarorienterad ledning, samhörighet
 • Trygghetsbehov: Arbetsvillkor, fast anställning, trygg arbetsplats
 • Fysiologiska behov: Lön – Materiella behov, balans mellan arbete och fritid

Enligt behovsteorierna motiveras personer att handla när de ser möjlighet att tillfredsställa sina behov:

 • inre belöning: individen ger belöning till sig själv
 • yttre belöning: något individen får utifrån ex. från organisation

Förväntansteori: VALENS X FÖRVÄNTAN = MOTIVATION

Arbetsresultat i förhållande till egna förväntningar (Vroom, 1964)

Jämviktsteori – individen investerar sin tid, utbildning, energi mm och arbetar motsvarande mycket (Adams 1965)

Instrument för att motivera medarbetare – Hertzbergs motivations och hygienteori

Centralt för motivationen hur individen upplever sina arbetsuppgifter

Herzbergs Tvåfaktorsteori 1966

 • Motivationsfaktorer – ”Används jag väl?”
 • Hygienfaktorer (Kan ge upphov till missnöje men kan inte motivera) – ”Behandlas jag väl?”

Motivationsfaktorer:

 1. Arbetsuppgifternas karaktär
 2. Ansvar för eget arbete och kontroll över egna arbetssituationen
 3. Prestationer och tillfredsställelse
 4. Erkännande från andra
 5. Avancemang
 6. Utveckling

Trivsel ; om faktorerna finns men inte vantrivsel om de saknas

Hygienfaktorer:

 1. Företagets personalpolitik och administrativa system
 2. Ledarnas kompetens och ledarstil
 3. Mellanmänskliga relationer mellan under och överordnad
 4. Arbetsvillkor kring arbetsuppgifter
 5. Lön
 6. Status
 7. Arbetstrygghet
 8. Förhållanden i arbetslivet som påverkar fritiden och privatlivet

Vantrivsel om faktorerna saknas men inte trivsel om de finns

Belöning och motivation:

Incitamentsystem = motivera anställda till att utföra sina tilldelade roller och lösa uppgifter på ett sätt som organisationen är tillfreds med

 • VEM belönas? Individ, grupp, system
 • Vilken slags belöning?
 • VAD belönas?
 • Problem?

Hackman& Oldham, 1980 Arbetsutformning och motivation – Tre psykologisk tillstånd som är viktiga för att främja motivation:

 • Känslan av att ha meningsfulla arbetsuppgifter
 • Känslan av att ha personligt ansvar
 • Kunskap om resultaten av det man gör

Arbetsutformning och motivation fortsatt:Grundläggande egenskaper hos arbetsuppgifter som tycks främja ett gynnsamt psykologisk tillstånd

 • Variation
 • Meningsfullhet
 • Viktighet/betydelse
 • Autonomi – att man kan göra uppgiften på sitt sätt (känna ansvar)
 • Feedback

-Socioteknisk systemteori: 6 punkter

-Teamarbete: ge teamet makt

-Målstyrning

Motivera till att stanna kvar -Hur får man behålla de bästa medarbetarna? – kontrakt, bindningstid, psykologiskakontrakt

Motivera till att prestera extra -Hur få medarbetare att prestera extra för organisationen?

/Sofi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s