Day: oktober 8, 2014

Organisationer och beslut

Beslut – Vad handlar det om?

 • Vad är ett beslut? – vad innebär det
 • Hur fattas beslut? – normative/deskriptiva
 • Vem fattar beslut?
 • Var fattas beslut?
 • Hur genomförs beslut?

Två sätt att se på saken

 • Beslut som föreställning – normativt
 • Beslut som praktik – deskriptivt
  • Brunsson: ”löskoppling” mellan
   • Beslutet
   • Pratet
   • Genomförandet
 • Rationellt eller irrationellt?!

Perfekt rationalitet

 • Identifiering av problem (behov av åtgärd)
 • Samla in information om handlingsalternativ: all info och alla möjliga alternativ
 • Ställ upp kriterier för värdering : obejktivt
 • Värdera och välj det bästa alternativet – optimering
 • Genomför det beslutade alternativet: gör så som beslutat och inget annat
 • Utvärdera hur det gick: efterkalkyler
 • Men det är inte så enkelt:
  • Målet rör sig
   – Förändringar under resans gång: inom och utanför organisationen

Begränsad rationalitet (1950-60-talet)

 • Alternativ söks i närheten av nuläget: undersöker inte alla alternative, vi ger oss inte ut på okänd mark
 • Tillgången till information är begränsad: ken eller vill inte leta upp alla info
 • Kapaciteten att hantera information är begränsad: vi kan inte ta till sos allt
 • Värderingskriterierna är oklara
 • Välj alternativ som är tillräckligt bra – satisfiering

Några olika beslutsmodeller

 • Rationella beslut (”economic man”): fatta perfekt rationella beslut
 • Begränsad rationalitet (”administrative man”): gör så gott vi kan
 • Beslut i små steg (”muddling through”): offentliga organisationer, vet ej vart vi ska så tar små steg, gör att man lättare kan byta riktning
 • Organiserad anarki (”garbage can”): det slumpmässiga mötet mellan:
  • Problem
  • Lösningar
  • Aktörer (deltagare): enskilda/grupper
  • Situation (möjligheter)

Beslut i praktiken – vad utgår vi ifrån inför besluten?:

 • Magkänslan (intuitionen)
 • Algoritmer (tumregler): så här har vi gjort tidigare vid liknande problem, grunddläggande antaganden i en organisation
 • Spårberoende (”path dependence”): beroende av det som har hänt tidigare, det sätter gränser för hur vi kan agera I nya fall
 • Kahneman: Thinking fast and slow, betende financiering
  • Kahneman & Tversky: begränsningar i vårt rationella beslutande
 • prospect theory: våra förväntningar
  • heuristics: våra tumregler
  • biases: våra fördomar

vi är dessutom lata när vi fattar beslut och tar den lätta vägen

/Sofi