Dag: oktober 8, 2014

Proppmätt

Efter en föreläsning om ledarskap och en om förändring så gick jag och prinsen på restaurang. Vi åt kinamat på China palace. Vi firade kärleken. Jag älskar min darling! Han är bäst i världen!

Nu är jag trött, trött trött!

/Sofi

Annonser

Organisationer och beslut

Beslut – Vad handlar det om?

 • Vad är ett beslut? – vad innebär det
 • Hur fattas beslut? – normative/deskriptiva
 • Vem fattar beslut?
 • Var fattas beslut?
 • Hur genomförs beslut?

Två sätt att se på saken

 • Beslut som föreställning – normativt
 • Beslut som praktik – deskriptivt
  • Brunsson: ”löskoppling” mellan
   • Beslutet
   • Pratet
   • Genomförandet
 • Rationellt eller irrationellt?!

Perfekt rationalitet

 • Identifiering av problem (behov av åtgärd)
 • Samla in information om handlingsalternativ: all info och alla möjliga alternativ
 • Ställ upp kriterier för värdering : obejktivt
 • Värdera och välj det bästa alternativet – optimering
 • Genomför det beslutade alternativet: gör så som beslutat och inget annat
 • Utvärdera hur det gick: efterkalkyler
 • Men det är inte så enkelt:
  • Målet rör sig
   – Förändringar under resans gång: inom och utanför organisationen

Begränsad rationalitet (1950-60-talet)

 • Alternativ söks i närheten av nuläget: undersöker inte alla alternative, vi ger oss inte ut på okänd mark
 • Tillgången till information är begränsad: ken eller vill inte leta upp alla info
 • Kapaciteten att hantera information är begränsad: vi kan inte ta till sos allt
 • Värderingskriterierna är oklara
 • Välj alternativ som är tillräckligt bra – satisfiering

Några olika beslutsmodeller

 • Rationella beslut (”economic man”): fatta perfekt rationella beslut
 • Begränsad rationalitet (”administrative man”): gör så gott vi kan
 • Beslut i små steg (”muddling through”): offentliga organisationer, vet ej vart vi ska så tar små steg, gör att man lättare kan byta riktning
 • Organiserad anarki (”garbage can”): det slumpmässiga mötet mellan:
  • Problem
  • Lösningar
  • Aktörer (deltagare): enskilda/grupper
  • Situation (möjligheter)

Beslut i praktiken – vad utgår vi ifrån inför besluten?:

 • Magkänslan (intuitionen)
 • Algoritmer (tumregler): så här har vi gjort tidigare vid liknande problem, grunddläggande antaganden i en organisation
 • Spårberoende (”path dependence”): beroende av det som har hänt tidigare, det sätter gränser för hur vi kan agera I nya fall
 • Kahneman: Thinking fast and slow, betende financiering
  • Kahneman & Tversky: begränsningar i vårt rationella beslutande
 • prospect theory: våra förväntningar
  • heuristics: våra tumregler
  • biases: våra fördomar

vi är dessutom lata när vi fattar beslut och tar den lätta vägen

/Sofi