Day: oktober 14, 2014

Effektiv

Prinsen är fortfarande sjuk. Det är lite ledsamt. I övrigt har dagen varit en bra och effektiv dag. Jag sov i och för sig på tåget till Hässleholm men väl framme gick dagen i ett huj.

Tack och lov var alla mina elever som skulle skriva prov idag på plats. Det är så skönt när det händer så man slipper att hålla på och leta tillfällen för omprov. Oftast presterar dessutom eleven sämre vid ett omprov även om den har haft mer tid på sig.

Både mina ettor och mina UFare jobbade på bra idag. Där är några riktigt vassa idéer inför årets Blixtlås. Det kommer att bli hur kul som helst.

Efter jobbet var jag en vända hos mams och paps. Jag torde att mitt visum skulle komma under dagen men det gjorde det inte. Mamma bjöd på paj – gott! Hos mina föräldrar pysslade jag med mitt bi-projekt. De har honungslager hemma för tillfället 🙂 .

Väl hemma igen åt jag kvällsmat med prinsen och sen pysslade jag lite mer med Adopt a bee. Jag har även skrivit lite på min inlämning i vetenskapsteori. Nu myser vi!

/Sofi

Föreläsning ledarskap

Vårt behov av ”ledare” som: (vi behöver ledare)

 • Hjältarna (räddarna i nöden)
 • Helgonen (symboliska förebilder)
 • Åskledarna (absorption av osäkerhet)
 • Syndabockarna (någon annan tar ansvaret): går det dåligt sparkar vi ledarna

Vad anses vara ledarskap?

”Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.” [Jacobsen & Thorsvik, sid. 451]

Tre aspekter:
– En rad handlingar, som har till
– Avsikt att få andra att göra något som
– Bidrar till att organisationen når sina mål

Komponenter i ledarskapet

 • Ledarensegenskaper: personligheten
 • Ledarens beteende: agerande
 • Inflytandeprocesser: hur ledaren kan utöva makt i organisationen
 • Medarbetares attityder och beteende: hur de reagerar på maktutövandet
 • Situation och sammanhang: ramverk
 • Resultat: resultatet av ledarskapet
 • Delarna sitter ihop

Modeller av ledarskap

 • Karaktärsmodellen: Fokuserar på ledarens egenskaper och förmågor, ledaren som person, Typ:
  • Intelligens
  • Uthållighet
  • Social kompetens
  • Längd… , nja
 • Stilmodellen: Fokuserar på ledarens beteende, Typ:
  • Uppgiftsorientering: fokus på resultat
  • Individorientering: fokus på att individen ska må bra
  • Managerial Grid: balans mellan de två variablerna ovan är önskvärt
  • Har sitt ursprung i de s.k. Ohio- och Michiganstudierna
  • Innovation och kreativitet (Ekvall)
 • Situationsmodellen: Fokuserar på det aktuella sammanhanget, Typ:
  • Personalens kompetens (högt eller låg)
  • Personalens engagemang (högt eller låg)
  • Hersey & Blanchard
  • Parallell till contingency-modeller av organisationer
  • Kritik: Lågt empiriskt stöd, statisk modell
 • ”Det nya ledarskapet”: Lite ”gott & blandat”:
  • Visionärt
  • Karismatiskt
  • Transformativt – leda genom visioner och idéer
  • Post-heroiskt (lyssnande, småprat), vardagligt sätt
  • Story-telling (narrativ), historia, berätta sin version, formar sin verklighet
  • Det personliga receptet: allmänkompetens/verktygslåda + erfarenheter
  • Symboliskt ledarskap: man leder genom att sätta riktningen/målet

Chef eller ledare?

 • Zaleznik:
  • två helt olika saker
  • ”göra saker rätt” mot att ”göra rätt saker”
 • Mintzberg:
  • olika sidor av samma sak
  • ”A manager must lead and a leader must manage”
  • Går att förena i en person men man kanske inte kan vara båda samtidigt.
 • Ledarskapets ramar:
  • Strukturen sätter gränser tex var man är i en hierarki
  • Politiken: jag måste ha viss makt annars kommer jag ingen vart
  • Kulturen : vad är bra/dåligt

”Ledaren spelar en roll som i mycket bestäms av förväntningar som riktas mot vederbörande, men som också utvecklas genom interaktion. Genom samspelet sållas ledare fram. De som lyckas stimulera sina medarbetare till stordåd blir befordrade och därmed flyter sådana ledare upp till toppen som samspelar med den förhärskande kulturen.” [Edström & Jönsson (1998): Svenskt ledarskap]

Sammanfattning

 • Ledarskap är inte bara en ledare som agerar och en grupp underställda som reagerar utan en komplicerad social process
 • Vad som ses som (bra) ledarskap varierar med sammanhanget
 • Viktigt med teoretiska idéer om vad ”ledarskap” kan referera till, t.ex. om
  • Ledarens handlande
  • Sociala relationer mellan ledare och medarbetare: vad är viktigast bra ledare eller bra följare?
  • Den organisationskulturella kontexten
  • Hur medarbetarna tolkar och förhåller sig till ledarens handlande

[Alvesson(2009): Organisationskultur och ledning]

/Sofi

Tisdag

Denna tisdag ska jag:

 • Ha en entreprenörskapslektion med mina ettor. Vi ska prata SWOT-analys bla.
 • Träffa några av mina UF-are och prata muntlig presentation.
 • Ha prov med mitt IR-gäng.
 • Efter jobbet måste jag till mamma och pappa för att fixa lite med mitt bi-projekt.

Det blir säkert en bra dag. Glömde ju säga att jag även ringde skolverket igår för att höra lite om vad som gäller med de nya lärarlegitimationerna. Jag fick min för ett tagsen men jag kan inte komma ihåg om jag lämnat in den.

/Sofi