Day: oktober 15, 2014

Städning

Äntligen! Idag har prinsen och jag skaffat en städerska. Det ska bli så skönt att få det fixat så vi inte behöver diskutera om det något mer. Det kommer att bli toppen. Första städningen är nästa onsdag. Efter mötet med städfirman åkte vi och handlade det som behövde kompletteras i materialväg så nu är allt på plats. Vi handlade på ÖB så såklart kom man hem med en massa annat också. Jag passade på att köpa det sista till reseapoteket och till necessären inför Kina också.

Till kvällsmat åt vi varsin hamburgare.

Nu ska vi dricka te. Det känns som det är mitt i natten eftersom det är mörkt ute men det är det inte 🙂

/Sofi

Blodgivning

Hela förmiddagen idag har jag skrivit på min inlämning i vetenskapsteori och tittat på föreläsningar. Efter lunch åkte jag till Lund för att lämna blod och för att hämta ut malaria profylax inför min Sydafrikaresa på apoteket.

Att ge blod är ett enkelt sätt att hjälpa sina medmänniskor. Jag är glad att jag kan göra det även om jag oftast hamnar i karantän pga mina resor. Att lämna blod gör inte ont det enda som sker är att man kan bli lite trött efteråt. Det behövs fler blodgivare så kan du ska du kanske fundera på att göra det. En dag är det kanske du eller någon i din närhet som behöver blodet.

/Sofi

Chock

Chock kan kännetecknas av att man får/blir:

 • Hög puls
 • Gråblek
 • Kallsvettas
 • Rastlöshet & Ångest eller Slöhet & Trötthet
 • Snabb och/eller ytlig andning
 • Gäspningar
 • Kalla händer & fötter
 • Medvetslöshet

När någon får en allergisk chock kan följande symtom uppstå:

 • Domningar i tunga/läppar
 • Klåda i hårbotten/ansiktet/halsen/tungan
 • Svullen tunga/svalg/läppar
 • Nässelutslag
 • Ont i magen
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Hosta
 • Andnöd
 • Svårt att prata
 • Panik
 • Yrsel/Svimma

En allergisk reaktion kan gå mycket fort. Har den drabbade akutmedicin tex en adrenalinpenna så använd den. Ring även 112.

/Sofi

Föreläsning om förändring

”Vi lever i en föränderlig tid” – en vanlig uppfattning om hur det är men även en uppfattning som har funnits genom hela historien – kan både vara positivt och negativt

Hur mycket förändring är det igentligen? Några olika svar:

 • ”Stabiliteten i vår tid är något som fyller oss med djup tacksamhet.”
 • ”Datorn ger lika stora möjligheter som kossan att betrakta världen som enkel.”
 • ”Det går att överleva på en mycket lägre kunskapsnivå idag än vad som varit möjligt någonsin tidigare i historien.” Tex jag behöver inte producera min egen mat utan den kan jag köpa.
 • [Olsson & Rombach (1988), Res pyramiderna] som motargument till boken ”Riv pyramiderna” om organisationer ska vara platta/mindre byråkratiska eller hierarkiska. Vad fick förändringarna inom tex vården för konsekvenser?

Vad beror de här ”myterna” kring förändring på?

 • Rolighetsfaktorn: det är roligare att läsa om stora förändringar än om att det mesta är sig likt, gäller även att skriva om det
 • Självuppfyllande profetior: vi beter oss som om förändringarna redan har skett och det gör att vi tror att de har skett
 • Dualistiskt tankefel: föreställningen om att förändringar (alltid) sker i stora steg mellan extremlägen
 • [Tengblad(2003), Den myndige medarbetaren]

Stadietänkande

 • Förändring som en (kort) period mellan två stabila tillstånd: ser förändring som någonting onormalt.
 • Förändringar ”drabbar” hela samhället ungefär samtidigt
 • Förändringar drivs av en ”prime mover” – en enda orsak
 • Men:
  • Påverkas verkligen alla organisationer på samma gång och i samma utsträckning?
  • Har alla organisationer samma alternativ och (begränsade) handlingsutrymme?

Stabilitet och förändring

 • Den grundläggande motsättningen: vi organiserar för att uppnå stabilitet – vem ska göra vad? Regler mm, vi vill ha stabilitet
 • Reella och symboliska investeringar i stabilitet blir ett hinder mot förändring
 • Thompsons ”administrativa paradox”: det samtidiga sökandet – efter stabilitet och flexibilitet
 • En organisationsteoretisk paradox: våra modeller är ofta statiska – trots att vi strävar efter att vara flexibla och föränderliga, men modellerna är mer flexibla än vi kanske tror vid första anblicken.
 • ”Exploitation” contra ”exploration” (March, jämför med Argyris’ enkel- och dubbelkrets). Vi behöver båda delarna men idag lägger vi mer fokus på förändring än förbättring.

Anledningar till tröghet

Vi är ofta motståndare till förändringar, jmf med skild incompetens.

 • Oförmåga, t.ex. på grund av:
  • Redan gjorda investeringar i kollektiva resurser – vi vill inte ändra om vi investerat
  • Strukturer och regler: det ”organisatoriska minnet” – broms för att tänka nytt
  • Bristande uppfattning om (nya) problem och möjligheter i omgivningen (kan t.ex. vara kulturellt betingat) – vi vill inte se det som går emot vår uppfattning
 • Ovilja, t.ex. på grund av:
  – Ideologi, intressen, kultur
  – Lojalitet, vanans makt
  – Rädsla för förändringar, t.ex. förlust av makt och inflytande
 • ”Den som inför en [förändring] gör sig till fiende med alla dem som hade något att vinna på det som var tidigare och får blott ljumt engagerade försvarare bland dem som kan dra nytta av det nya.” [Macchiavelli (1513), Fursten]

Vad är en förändring?

 • Någonting nytt tillkommer som inte fanns tidigare, t.ex. en enhet för marknadsföring på nätet
 • Någonting som redan finns avskaffas, t.ex. nedläggning av en produkt eller tillverknings- enhet
 • Nya kombinationer av det som redan finns, t.ex. en kommun som lägger ihop kultur och fritid

Några olika indelningar

Efter omfattning: små steg eller mera genomgripande

 • Efter anledning: reaktion på inträffade händelser (reaktivt) eller på förväntade händelser (proaktivt)
 • Efter ”föremålet”: t.ex. struktur eller kultur
 • Efter genomförandet: planerade eller oplanerade

Leavitt’s ”diamant”:

Man kan inte bara ändra i en del för mycket påverkas då och det kommer även att ske förändringar på andra ställen per automatik. Allt hänger ihop :

 • Uppgifter
 • Aktörer
 • Struktur
 • Förändringsagent
 • ”Verktyg”

Framgångsrika förändringar – Tre grundläggande förutsättningar:

– Förändringsmedvetande: en någotsånär gemensam uppfattning om att det behövs en förändring

– Föreställningsförmåga: en uppfattning om vad förändringen skall bestå av och leda till

– Förändringsförmåga: att den tänkta förändringen faktiskt är möjlig att genomföra

Jämför med Kotters åtta steg i J&T

Är alla förändringar planerade? – nej

 • Förändring som krisåtgärd
 • Förändring som evolution (vanlig)
 • Förändring som maktkamp
 • Förändring som livscykler
 • Förändring som moden och imitation

/Sofi