Day: november 22, 2014

Klantig

Vissa dagar ska man inte gå upp. Idag är en sådan dag. Efter många om och men hoppade jag på cykeln för att leverera lite honung. När jag cyklat i ca 5 min skulle jag svänga och nu ser mina knän ut så här:

Knä

Det enda jag hann tänka innan jag låg på marken var att inte tappa honungsburkarna eller paja min nya jacka. Vilken annan 35 åring är så klantig att den cyklar och trillar? Det är ju inte ens halt ute ännu. Typiskt mig!

I kväll ska jag på ölprovning med mat. Ska bli nice även om det bästa nog hade varit att jag stannade i sängen.

/Sofi

Kap 1: Bokens överordnade perspektiv

Då var det dags att börja sammanfatta Organisationskursens huvudbok som heter ”Hur moderna organisationer fungerar”. Den är skriven av Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik.

Kapitel ett tar upp att vi alla redan har kommit i kontakt med organisationer och att det man strävar efter när man läser organisationsteori är att förstå, förklara och ge förslag på förbättringar kopplat till organisationer.

Vad är en organisation?

”Ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”

  • Socialt: den består av människor
  • System: organisationen är beroende av resurser/kontakter från omvärlden
  • Medvetet konstruerad: den är skapad på det sättet som bäst gör att den uppfyller målet.
  • Lösa uppgifter/Förverkliga mål: den ska lösa det den är skapad för att lösa

Kärnan i varje organisation är uppgiftslösning – uppgiften ska helst lösas med:

  • Kvalitet
  • Effektivitet
  • Målen kan även vara kortsiktiga och långsiktiga.

Organisationer som produktionssystem:

Organisationen kan ses som ett flöde: Resurser går in –  de genomgår en transformationsprocess – man får ett resultat – sen återkopplar man till resurserna igen

Vad vi vill förklara – Beteende

Beteende innehåller tre element:

  • Människors inställningar (Vad de tror)
  • Deras tänkande (Hur de bedömer)
  • Deras handlingar (Vad de gör)

Och sen kom jag inte längre 🙂

/Sofi