Day: december 21, 2014

En bra lärare?

Jag har suttit och läst om olika meriteringssystem för lärare under dagen. Det är lite spännande. Vad utgör en bra lärare och vad ska en bra lärare kunna? Olika lärare passar även olika elever olika bra så frågan är komplex. Olika program och elevtyper kräver också olika metoder och material. Ska man sammanfatta det jag läst i några ganska abstrakta punkter så ska en bra lärare:

  • Arbeta för alla elevers rätt till bra undervisning.
  • Synligöra lärandet för eleverna.
  • Ge varje elev en röst.
  • Skapa ett arbetsinriktat klimat i klassrummet.
  • Nå goda kunskapsresultat med alla elever.
  • Arbeta för att eleverna ska få sammanhang och förståelse.
  • Leder elevernas lärande framåt.

Håller du med och vad betyder dessa punkter i praktiken?

/Sofi