Day: mars 24, 2015

Ekonomi – Tips

 • Låna inte pengar till en renovering utan spara ihop till det.
 • Ju mer belånat ett hur är desto hårdare slår ett prisfall.
 • Bo inte för dyrt.
 • Ju mindre marginaler man har desto mer sårbar blir man.
 • Amortera på dina bolån.
 • Ha ett buffertsparande på minst två månadslöner.
 • Teckna relevanta försäkringar. Viktiga försäkringar är tex:
  • En hemförsäkring – bor du i en bostadsrätt ska du även ha ett bostadsrättstillägg.
  • Reseförsäkring (i din hemförsäkring har du oftast ett grundskydd). En reseförsäkring ska täcka vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycka, ersättning för hemtransport, överfallsskydd, rättsskydd, anvarsskydd.
  • Allriskförsäkring (Drulle)
  • Livförsäkring (om du delar din bostad med någon så de har råd att bo kvar)
  • Barnförsäkring (om barnet blir svårt sjuk)
 • Jämför olika försäkringar och se vad de innehåller. Titta inte bara på priset. Ta hjälp av Konsumenterans försäkringsbyrås hemsida.
 • Skriv ett samboavtal om du flyttar ihop med din partner som reglerar vad som är enskild och gemensam egendom.
 • Gör en hushållsbudget så att alla i familjen vet vilka kostnader som finns.
 • Besluta om vem som ska betala vad.
 • Sälj saker du inte behöver för att få in extra pengar.
 • Be om att få en doggy bag om du inte äter upp alla mat på restaurangen. Det kan bli lunch dagen efter.

/Sofi

Arbetslag

Idag står följande på agendan på jobbet:

 • Scanna in lite saker.
 • Teknikfika.
 • Lektioner.
 • Konferenseftermiddag.

Sen ska jag hem till prinsen igen :). På konferenseftermiddagen så ska jag hålla ett litet föredrag för mina kollegor i mitt gamla arbetslag om ett utvecklingsarbete som jag är inblandad i. Det blir nog bra. Reformen om att lärare ska arbeta i arbetslag har väl fallit sådär ut men oavsett vad man kallar det för eller hur man väljer att organisera det så är mina kollegor jätteviktiga för mig och mitt arbete. Hjälps vi inte åt så fungerar inte maskinen lika bra.

Ha en bra dag, det ska jag ha!

/Sofi