Day: maj 17, 2015

Regn och mys

Idag har det verkligen öst ner mellan varven. Jag har ju bestämt att sommaren ska komma nu. Jag har målat tånaglarna idag och då ska det ju vara sommar 😀:

Tår

Jag har gjort hårinpackning också och rakat benen så det har varit riktigt mysigt.

Förutom det så har jag som sagt bäddat, lagat mat, tvättat och handlat. Vi besökte en loppis också idag men jag köpte inget.

Nu ska jag sova! Det är mycket pågång i nästa vecka!

Sov gott!

/Sofi

Haralds

Haralds är en institution i Landskrona som framförallt är känd för sin potatismos. Innan har man fått ta med maten men nu har stället renoverats och fått en serveringsdel. Eftersom vi har känt oss klena idag så kändes det som en bra dag för att testa den nyinvigda klassikern. Vi beställde korv med mos och korven var ok men moset var inte så bra som det varit tidigare enligt experten. Men för att vara snabbmat så får det godkänt tycker jag!

Harald

/Sofi

Bejaka din nördighet

En av de viktigaste reglerna här i livet är att man måste bejaka och utveckla sin nördighet. Idag på City gross hittade jag dessa (ganska fula) sjalhängare för 10 kr/st:

Sjal

Sagt och gjort! Nörden i mig gick i spinn så det var inget att tveka på så nu i eftermiddag har jag roat mig med att i färg ordning hänga upp mina sjalar:

Sjal

Att sortera är verkligen min grej 😀!

/Sofi

Modern marknadsförings-praxis

Framtiden:

 • NY TEKNIK
 • NYA VÄRDERINGAR
 • HÅLLBAR UTVECKLING
 • ETIK

Utveckling av digtal marknadsföring: “De traditionella marknadsföringsmodellerna vi alla växte upp med är föråldrade” James R. Stengel, f d GMD, P&G “Utmaningen är inte att skapa medvetenhet, utmaningen är att skapa engagemang.” John Hayes, CMO, American Express “Massmarknadsföring fungerar inte längre. Det är slutet på den typ av varumärkespositionering som idag känner till.” Larry Light, f d CMO, McDonalds Olika typer av digital markandsföring:

 • sociala medier
 • Internetmarknadsföring
 • Internetannonsering
 • Email Marketing
 • Advergaming
 • Online försäljning
 • Search Engine Marketing
 • Mobilmarknadsföring
 • Viralmarknadsföring

Viral marketing:

 • Mun-till-munmarknadsföring – Word of mouth (WOM) marketing är ett globalt fenomen. Ny teknik påskyndar spridning och hastighet, förenklar arbetet OCH minskar kostnaderna.
 • Viral marknadsföring avser strategier som uppmuntrar enskilda individer att digitalt skicka vidare (marknadsförings-) meddelanden till andra och på så vis skapa exponentiell spridning av buskapet ifråga.
 • 6 punkter för en effektiv viral marknadsföringskampanj:
  • Ger bort varor eller tjänster
  • Gör det enkelt för mottagaren att skicka vidare till andra
  • Drar fördel av (utnyttjar) vanliga gemensamma motiv och beteenden
  • Använder befintliga kommunikationsnätverk
  • Utnyttjar andras resurser

Source MRB: Example of Viral Campaign – Logitech Social web (media) marketing principles:

 • Conversations & Dialogue
 • Community & Social Networks
 • Sharing Control
 • User- generated Content
 • Co-created Content

Digital marknadsföring:

 • Juridiska aspekter: Var någonstans sker egentligen digital marknadsföring?
 • Ägande: Vem äger innehållet i det vi skapar och delar?
 • Tillstånd: Har vi tillåtelse att ladda upp och dela innehållet?
 • Säkerhet: Hur tillförlitlig är den data och information som delas?
 • Tillgänglighet: Har alla som vill tillgång?

Postmodernism:

 • Termen ―postmodern användes först inom arkitekturen, där den betecknar ett förkastande av funktionalism och brutalism i modern arkitektur (höghusslumområden, opersonliga kartongliknande kontorskomplex (Mautner, 1999, nb översättning).
 • Postmodernism är först och främst reaktionär. Som ism ifrågasätter den hur saker är och borde vara och strävar efter att vara annorlunda.
 • Medan modernismen antar att det finns en dold mening och sanning och ägnar sig åt att söka denna, är postmodernismen kapabel att känna igen absurditeter när den visar sig och tar sin tillflykt till pastisch, mångfacetterad ironi, nonchalans (Mautner, 1999 nb översättning).
 • Postmodernism är icke-fundamental och vanvördig.
 • Den visar upp och ironiserar kring våra etablerade övertygelser.
 • Postmodernism har definierats som en skepsis mot metanarrativer (Lyotard, 1984), våra övergripande värderings-/trossystem d v s allt det vi håller för sant och riktigt.

Marknadsföring: vetenskap eller konst? Några vetenskaplig metanarrationer i marknadsföring:

 1. SWOT&PESTLE hjälper oss förstå omgivningen
 2. Inköpsprocessen är rationell
 3. Marknadsföringsstrategi kan förutbestämmas
 4. Marknadssegment kan identifieras & positioneras
 5. Marknadsmixen kan utvecklas
 6. Kvalitetsmätning förbättrar tjänstemarknadsföring

Marknadsföring som konst & en kulturell produkt. Källa: The Great Criticism Series – Coca Cola/Wang Guangyi Postmoderna marknader – några kännetecken:

 • Hyperrealitet – där varumärkens illusoriska och fantastiska upplevelsekomponenter levereras till oss i stället för påtagliga och funktionella Verklighet skapas genom hype och simulering.
 • Fragmentering av marknader – individer har multipla personligheter utan bindningar till bara EN livsstil, agerar olika i olika sammanhang/situationer, vid olika tider, med olika personer i olika kulturer.
 • Omsvängning produktion och konsumtion – vi tillfredsställer inte längre våra behov, utan våra begär. I stället för att passivt acceptera en vara eller tjänst såsom den är, gör vi tolkningar av de är och hur de kan/ska användas.
 • Decentrerade subjekt – inte bara ett JAG att hålla reda på….många olika jag i olika köpsituationer.
 • Placering av motsatser sida vid sida – whereas the modern world can be described in extremes using unipolar and black and white differentials, such as good or evil, for example, or nice or nasty, in the postmodern world, we use bipolar dimensions, known as dialectics, such as good and evil, nice and nasty, to explain events, things, places or other phenomena (Firat and Shultz, 1997).

Fler postmoderna marknadssärdrag: Konsumtionens förändrade natur utifrån 5 dialektiska dimensioner (Elliot, 1997):

 1. Det materiella vs. det symboliska
 2. Det sociala vs. jaget
 3. Tillfredsställelse vs. Önskan/begär
 4. Rationalitet vs. irrationalitet
 5. Restriktion vs. kreativitet

The Simulacrum – skenbilden – kopia utan original

 • Some consumers will not have encountered an original version of a product/service, makes the new version, to that group of consumers, a copy without an original. This is what Baudrillard refers to as a simulacrum.
 • A simulacrum is a copy without an original (Baudrillard, 1995). A simulacrum develops through successive evolutionary image-phase- changes comprising different stages of (mis) representation:
 1. An image which reflects a profound reality (a good likeness).
 2. An image which masks and denatures a profound reality (a bad likeness).
 3. An image which masks the absence of aprofound reality (something which plays at being an appearance) and;
 4. An image which has no relation to any reality what so ever (a simulacrum, a copy without an original or a simulation).
 • The concept of the simulacra helps us to understand how images are produced, and reproduced, in postmodern times, particularly through our electronic media culture.

The Rise of Consumerism: Backlash to Capitalism Socio-cultural zones and different values:

 1. Protestant Zone (excluding English-speaking countries)—Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland.
 2. English-Speaking Zone—Australia, Canada, Great Britain, Ireland, New Zealand, USA.
 3. European Catholic Zone—Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Hungary, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain.
 4. European Orthodox and Islamic Zone—Albania, Armenia, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Macedonia, Moldova, Romania, Russia, Turkey, Ukraine, Yugoslavia.
 5. Confucian Zone—China, Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam
 6. Latin American Zone (plus the Philippines) —Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Mexico, Peru, Philippines, Uruguay, Venezuela.
 7. Islamic Zone (plus India, excluding European Islamic societies) — Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Egypt, India, Indonesia, Iran, Jordan, Morocco, Pakistan.
 8. Sub-Saharan African Zone—Nigeria, Tanzania, Uganda, Zimbabwe.

Etik vs moral:

 • Moral (det som rör sederna) är en persons karaktär ur sedlig synvinkel; även egenskaperna att vara sedlig
 • Etik är läran om moral; söker besvara vad är det goda?, vad är det rätta?, hur bör man bete sig?
 • Etik är teorin. Moral är dess praktik
 • Etik är således reflektionen över den moral vilken kommer fram i människors konkreta handlingar

Sustainable Marketing/Uthållig marknadsföring Sustainable marketing is an attempt to broaden the concept of marketing, beyond simple economic development. It introduces the concepts of the three Es of sustainability as outlined below:

 1. ecological—marketing should not negatively impact upon the environment; MILJÖ
 2. equitable—marketing should not allow or promote inequitable social practices SOCIAL RÄTTVISA; and
 3. economic—marketing should encourage long-term economic development as opposed to short-term economic development (as we have seen in the late 2000s with the global credit crunch arising as a result of poor financial regulation in world financial services markets) LÅNGSIKTIGHET.

Exempel på icke hållbar marknadsföring?? Corporate Social Responsibility: Motiven för att utveckla CSR initiativ oaktat de finansiella aspekterna, baseras på följande tankar (Buchholz,1991)

 • Företag har ett ansvar som går utöver det som gäller att producera varor och tjänster med vinst.
 • Detta ansvar handlar om att bidra till att lösa angelägna sociala problem, särskilt sådana som företagen själva varit med om att skapa.
 • Företag har fler intressenter än bara aktieägare!
 • Företags agerande påverkar samhället i vidare bemärkelse och begränsar sig inte till ―maknadsplatsen.
 • Företag står för värderingar och värden utöver det som kan mätas i ekonomiska termer.

Vad driver CSR?

 • CSR är lönsamt.
 • Gobal handel – global ekonomi.
 • Mediabevakning
 • Consumerism – konsumentmakt?

Vad är ok?

 • Marknadsföring riktad till barn?
 • Prisdiskriminering?
 • Sexuella anspelningar i marknadsföring
 • Globala ansatser utan hänsyn till lokal/regional särprägel?
 • Utnyttja sin marknadsposition gentemot ex underleverantörer?
 • Segmentering? Segmenteringsgrunder…..

/Sofi