Day: maj 29, 2015

Helg!

Då vart det dags för helg men jag känner mig rätt uppstressad. Jag måste plugga ordentligt i helgen så jag klarar min tenta på fredag men oddsen är så där. I morgon ska prinsen ha gäster och på söndag så ska vi till mamma på morsdag. Men det får väl lösa sig.

Nu ska jag ta ett glas vin och fixa lite smått som måste göras så jag helhjärtat kan gå in i mina studier sedan!

/Sofi

Kap 9. Produktkalkylering, sammanfattning och diskussion

 • Produktkalkyler ger beslutsunderlag till beslut om förbrukning av resurser och produktion av varor och tjänster
 • Förkalkyler görs före produktion, ge beslutsunderlag
 • Efterkalkyler görs efteråt, följa upp, utvärdera, kontrollera
 • Kalkyler är modeller vilket är en förenkling av verkligheten
 • Kalkyler baserar sig på grundbegreppen kostnad och intäkt K/I-kalkylering
 • Två huvudmetoder: Fullständig kostnadsfördelning (självkostnadskalkyl och aktivitetsbaserad kalkyl) och Ofullständig kostnadsfördelning (bidragskalkylering)
 • Stegkalkyl: mellanform mellan självkostnadsmetod och bidragsmetod
 • ABC – aktivitetsbaserad kalkylering
 • Självkostnadsmetoden och aktivitetsbaserad kalkylering ger en allsidig belysning av kostnadsbilden och ger en stabil grund för prissättning på lång sikt.
 • Bidragsmetoden är en enkel, snabb och billig kalkylmetod. Den ger enkel kostnadsbestämning, inga konstruerade, mer eller mindre riktiga fördelningsnycklar används. Den är lämplig vid kortsiktiga produktionsbeslut tex produktionsvalsproblem vid trånga sektioner och ledig kapacitet. Den ger upplysning om lägsta tänkbara pris och ger därmed möjlighet till flexibel prissättning
 • Periodkalkyl: serieproduktion
 • Orderkalkyl: varje order unik
 • Kostnadsuppdelning:
  • Rörliga
  • Fasta
  • Direkta
  • Indirekta
  • Sär
  • Sam
 • Påverkbara och icke-påverkbara kostnader
 • Återgångströghet – det tar längre tid att banta än att växa
 • Sunk cost – kastade i sjön, går ej att få tillbaka
 • Alternativkostnad: värdet från den alternativa användningen
 • Särkosntand + Alternativkostnad = Operationell kostnad

/Sofi

Fredag

Det är helt otroligt så snabbt veckorna går. Det känns precis som att det var måndag och nu är det redan fredag igen.

Idag måste jag svara på mail, rätta och göra klart ett prov. Det är mycket på jobbet nu inför avslutningen.

Jag måste även fixa med opponeringen på vår gruppuppgift, plugga inför tentan samt en massa annat.

Innan tentan nu nästa fredag så kommer det inte att vara en lugn stund.

/Sofi