Day: februari 20, 2016

Begreppspar

3 viktiga begreppspar

 • Inbetalning – pengar in
 • Utbetalning – pengar ut
 • Inkomst – uppstår när vi skickar vår faktura, uppstår vid försäljningstillfället
 • Utgift – anskaffningstillfället, när vi får vår faktura, inköp
 • Intäkt – när jag utför min prestation
 • Kostnad – när jag förbrukar en resurs, redovisas i resultaträkningen

Andra begrepp

 • Förutbetalda – förutbokförda
 • Upplupet – efterbokförd
 • Periodiseing – Lägga saker på rätt period
 • Är jag skyldig kunden något eller tvärt om?
 • Interim skuld – förutbetalda intäkter
 • Interims fodringar – förutbetalda kostnader
 • Upplupna intäkter – interims fordran
 • Upplupna kostnader – interim skuld
 • Interim – tillfällig
 • Bruttometoden: att periodiseringen återförs till respektive utgift/inkomst konto vid årsskiftet
 • Nettometoden: enbart förändringen på balanskontot bokförs.
 • Varulagervärdering: LVP – lägsta värdets princip = anskaffningsvärdet och verkligt värde: två olika: nettoförsäljningsvärdet = försäljningspris – kostnad för att genomföra försäljningen (bilar) eller återanskaffningsvärdet (vad skulle det kosta oss att köpa tillbaka samma varor på bokslutsdagen) vanligast för råvaror/börshandel
 • Anskaffningsvärde: inköpspris gånger antal
 • FIFU: först in först ut
 • Inkurans: – 3%, varor med fel
 • Försäljning/avyttring: Ej göra avskrivningar på något man inte äger

Hur hanteras personalutgifter i bokföringen?

 • Vilka utgifter har vi för våra anställda?
 • Vem vill ha vad av företaget? Lönekontor: bokföring – Skatteverket – banken – löntagaren

Arbetsgivarutgifter:

 • En solidarisk finansiering av den offentliga sektorn
 • Kallas också sociala avgifter
 • Vad går avgifterna till? ålderspension, sjukförsäkring, efterlevandepension, föräldraförsäkring, arbetsskada, arbetsmarknadsavgift, allmän löneavgift
 • Betalas på kontant lön och förmåner
 • Avgift 2013: 31,42% (för de flesta anställda)
 • Politiskt slagträ

Bokföring? Vad ska man tänka på?

 • Bruttolönen är en utgift/kostnad
 • Nettolönen är vad de anställda får ut i handen = dras från ex banken.
 • Arbetsgivaravgift och skatt betalas inte till staten på samma gång som lönen betalas ut = hamnar som skuld.
 • Senast 12:e månaden efter lön ska personalskatt och avgifter betalas till staten.

Vill du läsa mer om grundbegreppen och om ekonomi så gå in på www.biz4you.se

/Sofi