Day: juni 6, 2016

Demokratins väktare

Ingen gillar en visselblåsare egentligen. Visst vi vill att någon ska slå larm om saker är fel men helst inte i vår egen organisation och framförallt inte om vi i grund och botten är konflikträdda.

Men det är rädsla för konflikter som gör att det som är fel kan fortgå. För att vi inte vågar att säga ifrån. Därför måste alla organisationer arbeta mer med att utveckla sina medarbetare så det skapas tillit och ett öppet klimat. I ett öppet klimat minskar riskerna för maktmissbruk och arbetar vi bort vår konflikträdsla och vågar säga till i ett tidigt stadie så kan vi undvika många problem längre fram.

En av de bästa böckerna som jag läste under min utbildning var boken ”Demokratins väktare” av Lennart Lundquist som belyser bland annat just behovet av visselblåsare men också den utsatta positionen som de har.

Att våga slå larm om felaktigheter är oerhört viktigt!

/Sofi