Day: oktober 6, 2017

Affärsmodell

När du börjar planera för vilken Affärsmodell ditt företag ska ha bör du fundera igenom och besvara följande frågor:

  • Vem tar emot värdet din produkt skapar – kund, miljön etc?
  • Vad består värdet av? – det kan vara olika för olika kunder
  • Hur skapas värdet av tjänsten hos kunden? – bemötandet, kvalitén etc
  • Hur omvandlas ett värde till ett annat?
  • Vad är det som får affärsmodellen att överleva i morgon? – hur blir ni självförsörjande, hur slår ni era konkurrenter?

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag på www.biz4you.se!

/Sofi