Day: november 28, 2017

Ledarskap

”När du leder” är en helt ok nybörjare bok i Ledarskap. Hade jag undervisat i just ledarskap på gymnasiet hade jag kunnat tänka mig att ha denna bok som kursbok.

I varje kapitel ställer författaren frågor som läsaren ska reflektera över för att utveckla sig själv och sitt ledarskap och det tycker jag är bra.


/Sofi