arbetsplats

En bra arbetsplats?

Arbetar du på en kreativ arbetsplats där det finns möjlighet för medarbetarna att utvecklas? Fundera igenom följande frågor och svara ja eller nej.  Har du sju eller fler ja svar så ser det bra ut. Svarar du nej på de flesta frågorna finns det mycket som behöver utvecklas.

  1. Uppmuntras samarbete på din arbetsplats?
  2. Pratar ni på ett uppmuntrande sätt med varandra?
  3. Kan du och dina kollegor påverka hur företaget utvecklas/leds?
  4. Har du tid till att komma på nya idéer?
  5. Uppmuntras du till att komma med nya idéer?
  6. Vågar du misslyckas på din arbetsplats?
  7. Vågar du och dina kollegor ta initiativ även om resultatet är ovisst?
  8. Lyssnar din chef på dig?
  9. Finns det utrymme för skratt och humor på din arbetsplats?
  10. Är atmosfären på din arbetsplats levande och händelserik?

/Sofi