förändring

Inbrott

En olycka kommer sällan ensam som det så fint brukar heta och idag har varit ett lysande exempel på det.

Mina föräldrar har haft inbrott och jag har fått en tydlig markering om att det är dags för förändring om jag vill fortsätta att utvecklas. I morgon ska jag ta två steg för att inleda den processen. Ett mail och ett telefonsamtal.

I morgon ska jag även hem till mina föräldrar för att hjälpa dem att plocka undan och för att hjälpa dem att se vad som saknas och det känns jätte sorgligt och hemskt.

Studiebesöket på Nsk idag med våra UF-are var mycket bra och idag har jag gått 18000 steg. Man får vara glad för det lilla!

/Sofi

Kanske

Kanske är den 25 januari 2018 en helt vanlig dag i januari.

Kanske är den 25 januari 2018 början på något nytt.

Kanske är den 25 januari 2018 ett avslut.

Just nu är den 25 januari 2018 ett oskrivet blad.

Det är bara du som kan fylla din dag och det är bara du som kan förändra ditt liv.

Själv står jag inför en händelserik dag!

/Sofi

Att lyckas med förändring

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit./Aristoteles

Här kommer några tips på vad du ska tänka på om du vill förändra en vana.

Att genomgå en förändring är en process i tre steg:

 1. Skriv ner en plan för hur du ska ändra det du vill ändra på.
 2. Fundera över vad som triggar igång det du vill ändra på och vad du kan ersätta det med.
 3. Varje gång du vill göra det du ska ändra på så gör någon av de sakerna som du ska ersätta det med.

Hur lång tid det tar för att förändringen ska bli permanent är så klart omöjligt att säga. Det beror på hur vi är som individer och på hur stor saken är som man har bestämt sig för att ändra på. Vissa säger 21 dagar, andra 30 eller 66 men det finns inget 100 %igt svar.

Andra tips på saker som är bra att tänka på när man ska gå igenom en förändringsprocess är:

 • Ändra en vana/sak i taget.
 • Börja med något litet eller ta små steg i början om du ska ändra något stort.
 • Skriv ner det du vill ändra på och gör upp en plan.
 • Var tydlig mot dig själv med vad som motiverar dig till förändringen och påminn dig om det önskade utfallet längst vägen.
 • Sätt ett start datum för när du ska börja förändringen så du kan börja förbereda dig mentalt på vad som ska komma.
 • Skriv ner allt som kan tänkas hindra dig längst vägen och försök komma på sätt att komma runt dem.
 • Identifiera det som triggar igång att du gör det du vill ändra på och kom på vad du ska göra istället när den situationen uppkommer.
 • Fundera på vem som kan hjälpa dig med förändringen och vilka som behöver veta att du ska genomgå en förändring så de kan stötta dig.
 • Be om hjälp om du behöver det.
 • Gör inga undantag från det du har lovat dig själv, ett undantag leder ofta till flera.
 • Kämpa dig igenom varje crawing en efter en och gör upp strategier för när crawingsen kommer.
 • Ge dig själv belöningar längst vägen, så gör upp en lista med delmål.
 • Visualisera dig själv vid slutmålet.
 • Skaffa dig ett mantra som du upprepar när det känns jobbigt.
 • Var medveten om din inreröst och hur den ibland vill prata omkull dig. Prata tillbaka och peppa dig själv.
 • Undvik vissa platser/personer som är starkt förknippade med den dåliga vanan åtminstone till en början.
 • Håll dig positiv.
 • Var medveten om vilka i din omgivning som kan tänkas vilja sabotera för dig.
 • Vila mycket under förändringsprocessen – är man trött är det lättare att falla tillbaka till gamla beteenden.
 • Påminn dig själv hela tiden om varför du gör förändringen.
 • Gör din förändring offentlig – det är pinsamt att misslyckas om alla vet om det.
 • Om du misslyckas – analysera vad som gick snett – planera om och kör igen!

Vill du läsa mer om förändring och ledarskap så kolla in på www.biz4you.se.

Och kom ihåg:

Habit is habit, and not to be flung out of the window by any man, but coaxed downstairs a step at a time/ Mark Twain

/Sofi

Förändring

Det här med förändring är inte lätt. Människor är vanedjur och vi gillar i stort sett våra dåliga vanor lika bra som de goda vanorna. Här kommer lite tips på frågor du kan fundera igenom om du ska göra en förändring eller utveckla en idé. Tanken är inte att du ska svara på varje fråga för sig utan frågorna är till för att trigga dig till att tänka i nya banor för att utmana dig själv och dina invanda tankesätt.

Substitute – Ersätta

 • Vad kan ersättas? Med vem? Med vad?
 • Kan reglerna ändras?
 • Kan man använda andra ingredienser? Kan man använda annat material?
 • Kan man göra på ett annat sätt? Kan processen se annorlunda ut?
 • Behövs annan kraft/makt?
 • Kan det göras på ett annat ställe?
 • Kan man ha en annan inställning?
 • Vad kan man göra istället? Kan man ta in någon annan istället?

Combine – Kombinera

 • Vilka idéer kan kombineras?
 • Kan vi kombinera olika syften?
 • Kan vi ha ett sortiment?
 • Kan man blanda?
 • Kan delar kombineras?
 • Vilka delar kan slås ihop?
 • Hur kan vi paketera en kombination?
 • Vad kan kombineras för att öka användningsområdena?
 • Vilka material kan vi kombinera?
 • Kan vi kombinera önskningar?

Adapt – Anpassa

 • Vad är likvärdigt?
 • Vilka andra idéer ger detta?
 • Erbjuder det förflutna någon parallell?
 • Kan jag kopiera något?
 • Vad/Vem kan jag ta bort?
 • Vilka idéer kan jag slå ihop?
 • Vilka processer går att anpassa?
 • Vad mer kan anpassas?
 • Kan jag förverkliga min idé i en annan kontext?
 • Vilka idéer utanför mitt fält kan jag lägga till?

Magnify – Förstora/Förstärka

 • Vad kan förstoras, göras större eller utökas?
 • Vad kan överdrivas/Vad kan jag verkligen trycka på?
 • Vad kan läggas till? Mer tid, styrka, höjd, längd etc?
 • Kan detta göras mer frekvent?
 • Kan jag lägga till någon funktion?
 • Vad kan ge ett mervärde?
 • Vad kan kopieras?
 • Hur kan jag få detta extremt bra?

Modify -Modifiera

 • Hur kan detta förändras till det bättre?
 • Vad kan förändras?
 • Finns det någon ny twist?
 • Kan man byta färg, rörelse, ljud, lukt, form etc?
 • Byta namn?
 • Andra förändringar?
 • Vad kan ändras i planeringen, i processen och i marknadsföringen?
 • Vilka andra former kan man använda? Kan det paketeras annorlunda?

Repurpose – Nytt syfte

 • Vad mer kan detta användas till?
 • Kan det användas på andra sätt som den är eller måste något ändras?
 • Vad måste ändras för att man ska kunna använda den annorlunda?
 • Vad mer kan man göra av det här?
 • Kan det byggas på med fler delar?
 • Finns andra marknader?

Eliminate – Ta bort

 • Om man gjorde den mindre?
 • Vad kan man utelämna?
 • Kan man dela det?
 • Kan man göra olika delar?
 • Vad kan man underskatta?
 • Kan det göras kompaktare, kan man effektivisera, kan det bli mindre, kan man förtäta?
 • Kan man ta bort något?
 • Kan man ta bort några regler?
 • Vad är inte nödvändigt?

Rearrange – Omorganisera

 • Vilka andra arrangemang kunde vara bättre?
 • Vilka andra lösningar kunde vara bättre?
 • Kan man byta ut någon komponent?
 • Andra mönster? Andra layouter?
 • Annan ordning?
 • Införliva orsak och verkan?
 • Ändra tempo?
 • Ändra schema?

Reverse – Motsatt

 • Kan jag införliva positiv och negativ kritik?
 • Vad är motsatsen?
 • Vad är det negativa?
 • Kan jag vända det om? Upp istället för ner? Ner istället för upp?
 • Kan det göras bakvänt?
 • Kan roller ändras?
 • Kan man göra det oväntade?

Vill du läsa mer om förändring så kolla in denna länken till www.biz4you.se.

/Sofi

Föreläsning om förändring

”Vi lever i en föränderlig tid” – en vanlig uppfattning om hur det är men även en uppfattning som har funnits genom hela historien – kan både vara positivt och negativt

Hur mycket förändring är det igentligen? Några olika svar:

 • ”Stabiliteten i vår tid är något som fyller oss med djup tacksamhet.”
 • ”Datorn ger lika stora möjligheter som kossan att betrakta världen som enkel.”
 • ”Det går att överleva på en mycket lägre kunskapsnivå idag än vad som varit möjligt någonsin tidigare i historien.” Tex jag behöver inte producera min egen mat utan den kan jag köpa.
 • [Olsson & Rombach (1988), Res pyramiderna] som motargument till boken ”Riv pyramiderna” om organisationer ska vara platta/mindre byråkratiska eller hierarkiska. Vad fick förändringarna inom tex vården för konsekvenser?

Vad beror de här ”myterna” kring förändring på?

 • Rolighetsfaktorn: det är roligare att läsa om stora förändringar än om att det mesta är sig likt, gäller även att skriva om det
 • Självuppfyllande profetior: vi beter oss som om förändringarna redan har skett och det gör att vi tror att de har skett
 • Dualistiskt tankefel: föreställningen om att förändringar (alltid) sker i stora steg mellan extremlägen
 • [Tengblad(2003), Den myndige medarbetaren]

Stadietänkande

 • Förändring som en (kort) period mellan två stabila tillstånd: ser förändring som någonting onormalt.
 • Förändringar ”drabbar” hela samhället ungefär samtidigt
 • Förändringar drivs av en ”prime mover” – en enda orsak
 • Men:
  • Påverkas verkligen alla organisationer på samma gång och i samma utsträckning?
  • Har alla organisationer samma alternativ och (begränsade) handlingsutrymme?

Stabilitet och förändring

 • Den grundläggande motsättningen: vi organiserar för att uppnå stabilitet – vem ska göra vad? Regler mm, vi vill ha stabilitet
 • Reella och symboliska investeringar i stabilitet blir ett hinder mot förändring
 • Thompsons ”administrativa paradox”: det samtidiga sökandet – efter stabilitet och flexibilitet
 • En organisationsteoretisk paradox: våra modeller är ofta statiska – trots att vi strävar efter att vara flexibla och föränderliga, men modellerna är mer flexibla än vi kanske tror vid första anblicken.
 • ”Exploitation” contra ”exploration” (March, jämför med Argyris’ enkel- och dubbelkrets). Vi behöver båda delarna men idag lägger vi mer fokus på förändring än förbättring.

Anledningar till tröghet

Vi är ofta motståndare till förändringar, jmf med skild incompetens.

 • Oförmåga, t.ex. på grund av:
  • Redan gjorda investeringar i kollektiva resurser – vi vill inte ändra om vi investerat
  • Strukturer och regler: det ”organisatoriska minnet” – broms för att tänka nytt
  • Bristande uppfattning om (nya) problem och möjligheter i omgivningen (kan t.ex. vara kulturellt betingat) – vi vill inte se det som går emot vår uppfattning
 • Ovilja, t.ex. på grund av:
  – Ideologi, intressen, kultur
  – Lojalitet, vanans makt
  – Rädsla för förändringar, t.ex. förlust av makt och inflytande
 • ”Den som inför en [förändring] gör sig till fiende med alla dem som hade något att vinna på det som var tidigare och får blott ljumt engagerade försvarare bland dem som kan dra nytta av det nya.” [Macchiavelli (1513), Fursten]

Vad är en förändring?

 • Någonting nytt tillkommer som inte fanns tidigare, t.ex. en enhet för marknadsföring på nätet
 • Någonting som redan finns avskaffas, t.ex. nedläggning av en produkt eller tillverknings- enhet
 • Nya kombinationer av det som redan finns, t.ex. en kommun som lägger ihop kultur och fritid

Några olika indelningar

Efter omfattning: små steg eller mera genomgripande

 • Efter anledning: reaktion på inträffade händelser (reaktivt) eller på förväntade händelser (proaktivt)
 • Efter ”föremålet”: t.ex. struktur eller kultur
 • Efter genomförandet: planerade eller oplanerade

Leavitt’s ”diamant”:

Man kan inte bara ändra i en del för mycket påverkas då och det kommer även att ske förändringar på andra ställen per automatik. Allt hänger ihop :

 • Uppgifter
 • Aktörer
 • Struktur
 • Förändringsagent
 • ”Verktyg”

Framgångsrika förändringar – Tre grundläggande förutsättningar:

– Förändringsmedvetande: en någotsånär gemensam uppfattning om att det behövs en förändring

– Föreställningsförmåga: en uppfattning om vad förändringen skall bestå av och leda till

– Förändringsförmåga: att den tänkta förändringen faktiskt är möjlig att genomföra

Jämför med Kotters åtta steg i J&T

Är alla förändringar planerade? – nej

 • Förändring som krisåtgärd
 • Förändring som evolution (vanlig)
 • Förändring som maktkamp
 • Förändring som livscykler
 • Förändring som moden och imitation

/Sofi