företag och ekonomi

Kap 1: Företag och ekonomi

Min nya kursbok heter ”Ekonomistyrning – Beslut och handling” och den är skriven av Göran Andersson. Den är riktigt bra. Här kommer anteckningarna från första kapitlet.

 • Företagsekonomi: kopplat till nationalekonomi, psykologi, sociologi, juridik, statistik och datavetenskap
 • Ekonomi: hushållning med begränsade/knappa resurser, privat, företag, samhälle
 • Beslut och handling måste följas åt för att få en styreffekt
 • Ett företag kan ses som en förädlingsenhet: förbrukade resurser – företag – utförda prestationer
 • Inflöde av resurser och utflöde av prestationer
 • Produktionsfaktorerna: arbete, realkapital och jord
 • Nya produktionsfaktorerna: utbildning, vetenskap, innovation, ledarskap
 • Även infrastruktur och institutionella ramat är viktiga
 • Faktormarknader
 • Produktmarknader
 • Företagen är en länk mellan marknader.
 • Mellan marknaderna sker ett finansiellt flöde, ett informationsflöde och ett realtflöde.
 • Försörjningskedja – värdesystem – förädlingskedja – leveranskedja – supply chain
 • Kunden i fokus – skapa värde för kunden
 • Ständig anpassning krävs
 • Ett företag har en ledning och mål, organisation
 • Organisationsschema
 • Formell och informell organisation
 • Självfinansiering: spara ihop
 • Aktivitet: allt som sker i ett företag
 • ABC activity based costing
 • Abm activity based managment
 • ABB activity based budgeting
 • Operation: begränsad resursomvandling
 • Organisationsschema: efter struktur eller process
 • Värdekedjan: ex aktivitets- och processmodell
 • Värdesystem: flera värdekedjor som länkas ihop
 • Aktivitetsområden
 • Verksamhet: tillverkningsföretag, tjänsteföretag, handelsföretag
 • Contingency: situationsanpassade lösningar
 • Förvaltande och nyskapande
 • Produktivitet = utflöde/inflöde
 • Effektivitet = grad av måluppfyllelse, man måste ha ett mål för att kunna mäta effektivitet
 • Produktivitet = mängden prestationer/mängden resursförbrukning
 • Effektivitet = värdet på prestationen/värdet på resursförbrukningen
 • Produktivitet är att göra rätt saker rätt
 • Effektivitet är att göra rätt saker
 • Förädlingsvärde: skillnaden mellan värdet på utflöde ovh värdet på inflöde, bör vara positivt
 • Mål: viktigt för att veta vart man ska
 • Intessentmodell: de företaget interagerar med, ledning, anställda, stat, samhället, ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder
 • Intressenterna kräver belöningar och lämnar bidrag
 • Företagetsmål:
  Överleva
  Strategiska
  Taktiska
  Operativa
  Kort- och långsikt

/Sofi