förhandling

Trump style negotiation

Bok nr 40, 2018: Trump style negotiation

Det här är en bra grundbok om du vill lära dig mer om förhandlingar. Boken är full av bra tips och anekdoter från olika förhandlingar. Boken är skriven av George H Ross som har arbetat som förhandlare åt bla Donald Trump.

Författaren trycker mycket på vikten av att skapa bra förhållanden under förhandlingen och hur viktigt det är med förtroende. Andra viktiga delar som boken tar upp är hur man bör bemöta olika personligheter i en förhandling och hur man ska göra om andra sidan försöker spela fult. Viktigast av allt är att man är ordentligt förberedd inför förhandlingen och att man har koll på vad man verkligen vill och vad man kan kompromissa med.

En bra bok som alla som någongång förhandlar bör läsa.

/Sofi

Lönesamtal

Det är viktigt att komma väl förberedd inför ett lönesamtal. Man måste dessutom lyfta fram det man är bra på även vid andra tillfällen för då blir det lättare att göra det  under själva lönesamtalet. Ingen annan kommer att hjälpa dig att höja din lön så se till att kriga själv.

Här kommer några tips inför dina förberedelser:

  • Lista det du är bra på och motivera varför verksamheten har nytta av det.
  • Lista det som du bidragit med till verksamheten under det senaste året. Vilken måluppfyllelse har du varit delaktig i?
  • Fundera över hur du synliggör ditt arbete inte bara under själva lönesamtalet utan även under året.
  • Skriv ner eventuell fortbildning du gjort eller andra nya meriter du skaffat dig som gynnar verksamheten.
  • Kolla upp lönestatistiken innan lönesamtalet.
  • Använd de ord och begrepp som används i lönekriterierna när du berättar om din insats.
  • Ha med en lapp med stödord till mötet så att du inte glömmer något.
  • Sätt krav på din chef att motivera hur vederbörande bedömer din insats.
  • Sist men inte minst – använd INTE ditt lönesamtal till att klaga och gnälla över allt som du tycker är fel eller till att sänka dig själv och din egen prestation eller till att tala illa om/jämföra dig med kollegor som du tycker har oförtjänt hög lön.

Lycka till!

/Sofi