konflikt

Företagshälsan

Strax ska jag åka till Kristianstad för en träff med vår företagshälsa. Det kanske låter märkligt men jag tycker att det ska bli otroligt skönt att komma dit. För några år sedan var jag helt slut efter en konflikt och för mycket jobb på jobbet och då handlade det bara om att överleva och få ihop vardagen. Men nu när jag mår bättre så vill jag prata om situationen så att jag lär mig inför framtiden eller vad man ska säga och hitta strategier för att inte ta på mig för mycket igen samt för att dryfta ett och annat kring saker som jag tycker är svåra att hantera. Alla behöver hjälp ibland och just nu behöver jag hjälp!

/Sofi

Konflikten i Ukraina & klimatkonferensen i Paris

Med min klass i internationella relationer var jag och lyssnade på två föredrag på Europaforum i går. Det första var på engelska och handlade om konflikten i Ukraina och det andra handlade om klimatförändringarna och FNs stundande klimatkonferens i Paris. Båda var mycket intressanta.

Under seminarie ett beskrevs först nuläget i Ryssland och i första seminariet var kritiken mot Rysslands agerande massivt. Panelen tog upp att Ukraina utsätts för tre övergrepp av Ryssland, samtliga med förödande konsekvenser, dessa var först och främst självklart den militära interventionen, förstörd handel och ekonomi samt propaganda attacker.

Hur man bäst skulle hjälpa Ukraina var panelen inte helt ense om men samtliga menade att väst måste göra mer och att vi inte får glömma att Ukraina vill tillhöra Europa och att de vill få bukt med konflikten med Ryssland, arvet efter Sovjet och korruptionen inom landet.

Seminariet om klimatet höll en mycket mer optimistisk ton än vad jag hade väntat mig. Situationen för vår planet är givetvis inte bra men panelen var hoppfull om att det skulle bli ett bra avtal i Paris. Det som efterfrågades var långsiktiga mål, en tydlig struktur och att alla de större ekonomierna skulle sätta ambitiösa mål. Nu ser jag fram emot förhandlingarna i Paris med spänning.

Europaforum Europaforum Europaforum Europaforum

Att ha möjligheten att gå på Europaforum med sin klass är guldvärt.

Här kommer även länken till en artikel om våra elevers debatt i lördags!

/Sofi