slå larm

Visselblåsning

Precis har jag läst färdigt en mycket bra kandidatuppsats i företagsekonomi skriven av en av mina tidigare elever. Hon och en kurskamrat har skrivit en mycket intressant uppsats om Visselblåsning och vad man har för rutiner för det inom en kommun eller om det är önskvärt att skapa rutiner för det. Uppsatsens teoridel var mycket läsvärd. Själva emperin bestod av intervjuer genomförda med kommunanställda i Kristianstad.

Ämnet Visselblåsning tycker jag är oerhört intressant och viktigt. Det måste finnas rutiner för hur man slår larm om missförhållande och det måste finnas en miljö som tillåter det och stöd för dem som vågar att göra det. Extra viktigt att det fungerar tycker jag det är inom verksamheter där man hanterar skattepengar vilket ju är allas våra resurser.

image

/Sofi

Demokratins väktare

Ingen gillar en visselblåsare egentligen. Visst vi vill att någon ska slå larm om saker är fel men helst inte i vår egen organisation och framförallt inte om vi i grund och botten är konflikträdda.

Men det är rädsla för konflikter som gör att det som är fel kan fortgå. För att vi inte vågar att säga ifrån. Därför måste alla organisationer arbeta mer med att utveckla sina medarbetare så det skapas tillit och ett öppet klimat. I ett öppet klimat minskar riskerna för maktmissbruk och arbetar vi bort vår konflikträdsla och vågar säga till i ett tidigt stadie så kan vi undvika många problem längre fram.

En av de bästa böckerna som jag läste under min utbildning var boken ”Demokratins väktare” av Lennart Lundquist som belyser bland annat just behovet av visselblåsare men också den utsatta positionen som de har.

Att våga slå larm om felaktigheter är oerhört viktigt!

/Sofi