smart

Smarta målsättningar

När du ska sätta mål är ett bra sätt att göra det utifrån modellen SMART. Den innebär att dina målsättningar ska vara:

  • Specifika: vad vill du uppnå?
  • Mätbara: hur ska du kunna mäta dina framsteg?
  • Attraktiva: varför är målet viktigt för dig?
  • Realistiska: kan du få det att fungera i praktiken? Funkar målet att få in i din vardag?
  • Tidsbestämda: när ska du ha uppnått målet?

Har man ett större mål är det bra att bryta ner det i olika delmål.

Vill du läsa mer om SMARTa mål kolla här på www.biz4you.se

/Sofi