vissla

Visselblåsning

Precis har jag läst färdigt en mycket bra kandidatuppsats i företagsekonomi skriven av en av mina tidigare elever. Hon och en kurskamrat har skrivit en mycket intressant uppsats om Visselblåsning och vad man har för rutiner för det inom en kommun eller om det är önskvärt att skapa rutiner för det. Uppsatsens teoridel var mycket läsvärd. Själva emperin bestod av intervjuer genomförda med kommunanställda i Kristianstad.

Ämnet Visselblåsning tycker jag är oerhört intressant och viktigt. Det måste finnas rutiner för hur man slår larm om missförhållande och det måste finnas en miljö som tillåter det och stöd för dem som vågar att göra det. Extra viktigt att det fungerar tycker jag det är inom verksamheter där man hanterar skattepengar vilket ju är allas våra resurser.

image

/Sofi